Random Reggeli

Jogi nyilatkozat

A weboldalt a Random Capital Zrt. (továbbiakban: Társaság) működteti a tőzsdén való tájékozódást segítő bejegyzések közzététele céljából.

A weboldalon megjelenő információk csupán tájékoztató jellegűek, nem minősülnek pénzügyi eszköz megvásárlására, jegyzésére, eladására, kölcsönzésére, vagy tartására vonatkozó befektetési tanácsadásnak, vagy szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő rábírásnak, ajánlanak, vagy ajánlati felhívásnak.

A weboldalon szereplő információktól a jövőben ténylegesen bekövetkező események lényeges mértékben eltérhetnek. A múltbeli teljesítményből nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetve teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. A weboldalon szereplő adatok és információk felhasználása az Ön felelősségére történik, a Random Capital Zrt. azok felhasználásából keletkező esetleges károkért nem vállal felelősséget.

A weboldalon szereplő pénzügyi eszközök nem feltétlenül felelnek meg egyes befektetők befektetési céljainak, pénzügyi lehetőségeinek, kockázattűrő képességének. A jelen weboldalon található információk nem helyettesítik a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, kibocsátó(k) által kiadott hivatalos tájékoztatókat, kezelési szabályzatokat, hirdetményeket, ill. a befektetési ügyleteket bemutató ismertetőket, ezért a megalapozott befektetési döntés meghozatalához kiemelten fontos ezek áttanulmányozása, értelmezése. Hangsúlyozandó, hogy mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette-e a piac működését és kockázatát, s az teljes mértékben megfelel saját befektetési céljainak és elvárásainak, kockázatvállaló képességének, ügyleti, ill. pénzügyi eszközökre vonatkozó ismereteinek.

A weboldalon található cikkeket készítők díjazása semmilyen formában, sem közvetlenül, sem közvetetten nem függ a cikkekben szereplő előrejelzéstől, állásponttól.

A Random Capital Zrt. nem garantálja a weboldalon található információk pontosságát, hitelességét és teljességét, ugyanis a weboldalon található bejegyzések a weboldal készítésében közreműködő személyek személyes megítélésén alapulnak, továbbá a cikkek alapjául szolgáló adatok, információk különböző forrásból származnak, s azok frissítése nem tartozik a Társaság feladatkörei közé.

A Random Capital Zrt. kifejezetten kizárja a felelősséget a weboldal tartalmát képező, harmadik személyek által történő információszolgáltatás tartalmáért és nem felel azokért a károkért sem, amelyek a honlap használata során bekövetkező esetleges számítógépes vírusfertőzésből vagy más hasonló veszélyből eredhetnek.

Jelen weboldal a Random Capital Zrt. szolgáltatásaival kapcsolatosan egyes helyeken csak rövidített, a leglényegesebb jellemzőket kiemelő tájékoztatást közöl. Ezek nem az adott szolgáltatás pontos és kimerítő jellegű leírásai. Az adott szolgáltatás jogilag is releváns, teljes körű jellemzőiről a Random Capital Zrt. Üzletszabályzatában, annak mellékleteiben és a vonatkozó jogszabályokban tájékozódhat.

A weboldalon szereplő egyes hivatkozások, linkek, más cégek, illetve egyéb szervezetek weboldalára mutathatnak. Az azokon közölt adatok tartalmáért, helyességéért, valamint ezen oldalak adatkezelési gyakorlatáért a Társaság felelősséget nem vállal.

A Társaság nem rendelkezik engedéllyel és megfelelő háttérrel adótanácsadási tevékenység folytatására. A weboldalon ezzel kapcsolatos információk általánosak és tájékoztató jellegűek. Az általános adójogszabályok alkalmazhatóságára mindig befolyással vannak az érintett egyedi körülményei és jövedelmi viszonyai. Minden esetben az érintett feladata, hogy a rá irányadó konkrét és egyedi adójogszabályokról tájékozódjon. Amennyiben ez Önnek nehézséget okoz, úgy mindenképpen forduljon szakemberhez. A Random Capital Zrt. nem rendelkezik semmiféle felhatalmazással adózási kérdések értelmezésére, így egyedi véleménye az adóhatóság előtt nem hivatkozható, annak jogi relevanciája nincsen. A Random Capital Zrt. az adózási szabályok helytelen értelmezéséből és hiányos ismertéből eredő károkra felelősséget nem vállal.

A Random Capital Zrt. jogi tanácsadással nem foglalkozik. A weboldalon található hivatkozások tekintetében minden esetben a jogszabályok által erre feljogosított jogalkalmazó hatóság értelmezése az irányadó. A jogszabályok jelentős része országról országra változik, esetenként igen gyorsan módosulhat. Még ha egy kijelentés a jogszabályokról pontos, akkor is előfordulhat, hogy csak az adott jogi környezetben és meghatározott tényállási elemek megléte esetén helytálló. Lehetséges az is, hogy az információ közlése óta a jogszabályok megváltoztak. Megfelelő, az Ön konkrét helyzetére vonatkozó jogi tanács és jogértelmezés érdekében forduljon szakemberhez.

A weboldal ingyenes és a világ bármely részéről elérhető. A Társaság a weboldal tartalmi és képi elemeit olyan módon állította össze, hogy az megfeleljen a Magyarország és az Európai Unió jogi előírásainak. Azonban a weboldal egyes elemeinek a weboldalt használó személy általi megjelenítése a rá irányadó állam jogrendszerének egyes előírásaiba ütközhet. Ezzel kapcsolatosan a Társaság felelősséget vállalni nem tud. Kérjük, hogy mielőtt weboldalunkat használja, tájékozódjon az ilyen korlátozásokról.

Az weboldal megtekintése során egyes esetekben rögzítésre kerülhet a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az információk rögzítése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja.

Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat a Társaság kizárólag arra a célra használja, amelyre Ön azt megadta és azokat harmadik személynek nem adja ki. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön közvetve vagy közvetlenül azonosítható.

A Társaság nem vállal felelősséget a weboldallal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért. Az ügyfelek rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért a Társaság szintén nem vállal felelősséget.

A weboldalon megjelenő adatok, fényhatások és grafikai elemek az arra érzékeny és hajlamos személyekben káros testi vagy szellemi reakciókat válthatnak ki. A Társaság az ilyen eseményekért minden felelősségét kizárja. Kérjük, hogy a weboldal igénybevétele előtt mérje fel ilyen típusú érzékenységét, és ennek tudatában vegye igénybe szolgáltatásainkat. Szükség esetén forduljon szakemberhez.

A tőzsdei kereskedés eseményei az arra hajlamos személyiségű személyekben a kockázatvállalási hajlandóság túlzott megnövekedését, a befektetési mérlegelés érzelmi alapokra való áthelyeződését és estleges tőzsdei ügyletkötési kényszert is okozhatnak. A Társaság az ezekből eredő minden kárért kizárja felelősségét. Amennyiben Ön ezekhez hasonló megnyilvánulásokat észlel magán, úgy saját érdekében forduljon szakemberhez.

A Random Capital Zrt. fenntartja a jogot, hogy a weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve a weboldal elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse. A weboldal hozzáféréséből, illetve annak közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségekért való felelősséget a Random Capital Zrt. kifejezetten kizárja.

A weboldal a Random Capital Zrt. (továbbiakban: Társaság) tulajdona, tartalma, tartalmi és grafikai elemei szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok közzététele, harmadik személyek részére történő továbbküldése, átdolgozása vagy bármely más formában történő felhasználása a Random Capital Zrt. előzetes engedélyéhez kötött. A weboldalon a más szellemi termékekből (grafikonok, adatbázisok, cikkek) való idézés mellett a forrás minden esetben feltüntetésre kerül. Tilos a weboldal bármely részére a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül linkeket építeni, vagy azt kerettechnika alkalmazásával saját weboldal részeként feltüntetni, továbbá a saját oldalon a Társaság weboldalát linkként megjeleníteni, annak tartalmát a forrás megjelölése nélkül felhasználni, illetve harmadik weboldalon megjeleníteni.