random reggeli
számlanyitás

Kovács Kristóf

2020-12-29

A MOL részvény-visszavásárlási programja – Mi lehet a cél, és vajon mire lehet elég?

A magyar tőzsde második legnagyobb szereplője a régen állami tulajdonban lévő, ma már regionális olajmulti, a Mol Nyrt. Integrált olajvállalatként mind a felkutatás és kitermelés (upstream), mind a finomítás-feldolgozás (downstream) iparágban tevékenykedik, emellett a gázkereskedelem (midstream) és a fogyasztói szolgáltatások is a szegmensei közé tartozik.

Ha csupán ennyit tudunk a MOL-ról, akkor már sejthetjük, hogy a koronavírus válság nagyon jelentősen érintette az olajvállalat minden tevékenységét. Az upstream szegmens eredményességét a zuhanó olajárak tették tönkre, a downstream teljesítményét a szintén mélységekbe süllyedő finomítói marzsok csökkentették. A fogyasztói szolgáltatások jóval válságállóbbnak bizonyultakde erre is hatással voltak például a tavasszal érvényes kijárási korlátozások. Emellett csapás volt még a cég részvényesei számára, hogy a MOL elővigyázatossági okokból nem fizetett osztalékot idén a 2019-es eredménye után. Bár a MOL nem tekinthető tipikusan osztalékpapírnak, a blue chip részvények közül kifejezetten erős volt ilyen téren a magyar értéktőzsdén. 

 

Hosszú esés, majd feltámadás 

Mindezek eredményeképpen a MOL részvényeinek árfolyama a 2019-es csúcsokról kevesebb, mint felére esett márciusban, a járvány (tőkepiaci szempontból) legsötétebb napjain. Innen egy gyors felpattanás következett, majd hónapokig tartó lassú lecsorgás, míg végül októberben újra a márciusi mélyponton, 1500 forint körül járt a részvény jegyzése a BÉT-en. 

 

Novembertől viszont egy nagyon éles felfelé ívelést láthatunk az olajcég részvényeinek árfolyamában, ami bár a grafikonon látható módon egybeesik a BUX index szárnyalásával, mégis érdemes az egyedi okokat is keresnünk.  

 

Szektor és saját részvény

Az egyik ilyen ok az, hogy a nemzetközi részvénypiacokon is meglehetősen nagy emelkedésen mentek keresztül a szektortársak részvényei; vélhetőleg tehát a globális befektetői hangulat olajvállalatok felé fordulása is segítette az emelkedést. Azonban nem biztos, hogy ez elég magyarázatot ad arra, hogy a MOL részvényeinek árfolyama néhány indikátor szerint sokéves túlvettséget mutatvaelképesztő mértékben emelkedett. 

 

A másik lehetséges tényező az, hogy a MOL 2020. szeptember 25-én, váratlanul közölte, hogy legfeljebb 40 millió darab saját részvényt vásárolna vissza. Ez a teljes kibocsátott részvénymennyiség közel 5%-a, ami kétségtelenül hatalmas mennyiség. A hírt a bejelentés utáni kereskedési napon egy nagy emelkedés követte, de mint láthatjuk, október végére mégis újra visszaesett az árfolyam. Pedig október folyamán is vásárolt már vissza részvényeket a MOL, nem is keveset. Október elsején rögtön 315.000 darab részvény vásároltak, végül a teljes hónap során összesen 1.819.778 darabot, az árfolyam mégis többnyire esett. Érdekes, hogy a bejelentett program miatt megnövekedett kereslet sem váltotta ki azonnal hatását. 

 

Növekvő ütemű vásárlás 

Aztán minden megváltozott. Joe Biden győzelmével kiárazódott a piacokból az elnökválasztás kockázata, ráadásul jelentős szárnyalásba kezdett az olajszektor is. Ezzel párhuzamosan már a MOL is nagyot emelkedett, a várt számokat messze felülmúló eredményt hozó harmadik negyedéves gyorsjelentés pedig tovább emelte a cég részvényeinek árfolyamát. Annyira, hogy végül már kifejezetten agresszív emelkedést láthattunk. Érdemes megnéznünk, ez idő alatt mekkora részét adták a saját részvény visszavásárlások a MOL 30 napos átlagos napi forgalmának.  

 

Természetesen jelentős többletinformációt tud tartalmazni az is, ha mindig az adott napi forgalomhoz viszonyítjuk a részvény-visszavásárlás arányát, de talán még többet mond, ha egy állandó értékhez viszonyítotjuk, a december 2-án érvényes elmúlt 30 napi átlagforgalomhoz. Látható, hogy november utolsó 2 hetében például csak egy alkalommal volt 10% alatt ez a ráta (a hétvégéken kívül természetesen): november 23-án, és november 25-én. Utóbbin egyáltalán nem vásárolt a cég.  Ezek a számok azt is eredményezik, hogy csak a vizsgált két hétben már jóval többet vásárolt a MOL, mint egész októberben. A visszavásárlás üteme tehát igen gyors, nem sűrűn láthattunk mostanában olyan napot, amikor a napi forgalom kevesebb, mint 20%-a köthető a MOL programjához. Ilyen mértékű saját részvény vásárlás ritka egyébként, az OTP tavaszi-nyári hasonló akciója kifejezetten kevés alkalommal ment el a 20%-os határig. Érdemes tehát elgondolkodnunk, hogy mik lehetnek a főbb motivációk és eredmények. 

 

Mi lehet a logikus cél? 

Az első kérdés, amit el kell döntenünk, hogy cél-e megvásárolni mind a 40 millió darab MOL részvényt. Többnyire magasabb keretet jelölnek ki a vállalatok, mint amit ténylegesen megvásárolnak, legalábbis a hasonló tevékenységet gyakran folytató OTP tevékenységéből is ezt olvashatjuk ki. Ha élnének a megengedett teljes mennyiséggel, akkor tudni lehetne, hogy körülbelül meddig tartana a program. Annak befejeztével pedig nem lenne semmilyen lehetőség a részvény-visszavásárlásra, ami nem feltétlenül okozna pozitív hatást az árfolyamraValójában lehetetlen megjósolni, hogy vajon kihasználja-e a cég a rendelkezésre álló keretet. 

A másik érdekes kérdés a visszavásárlás már említett gyors tempója. A legkézenfekvőbb magyarázat az volna laikusként, hogy a gyors és erőteljes, rövidtávú árfolyamemelkedés lehet a cél. Azonban valószínűleg ez nincs így. A cég érdeke a stabilan, fokozatosan emelkedő, de magasan is tartott árfolyam lenne. Vegyük azt a példát, hogy a jogszabályok lehetővé tennék, hogy egy vállalat napon belül bármennyi részvényt vehessen! A MOL könnyen felhúzhatná az árfolyamot egyik napról a másikra több tíz százalékkal is. Amennyiben ennek vége lenne, eltűnne az egyetlen felhajtóerő, ami miatt az emelkedés üteméhez hasonlóan esne össze az árfolyam. Természetesen ez egy szélsőséges példa, de rámutat, hogy miért nem feltételezhetjük, hogy hasonló céljai lennének a MOL-nak.  

A cél tehát inkább az értékteremtés. Vannak, akik egyébként is a saját részvény vásárlás okozta árfolyam emelkedést részesítik előnyben az osztalékfizetés helyett! Akkor viszont felmerül a kérdés, hogy jó befektetés-e? A MOL számára itt jön számításba az, hogy milyen áron is vásárol. Ha túl alacsony áron, nagyon lassan, akkor lehetséges, hogy nem fogja segíteni a vállalat részvényét eléggé a program, ha viszont túl gyorsan, akkor lehetséges, hogy a végül kialakuló átlagár magasabb lesz az előre meghatározott értéknél. Így tehát az erőteljes, de nem túl agresszív vásárlás lehet a célravezető, valószínűleg most is ezt láthatjuk. 

 

 

Kilátások a jövőre nézve 

Az egyetlen megválaszolatlanul maradt kérdésünk már csak az lehet, hogy mi történhet ezután? Mi lesz, ha a MOL egyszer csak befejezi a saját részvény-visszavásárlását, ami által kiesik egy jelentős tétel a vevői oldalról. Itt jöhet elő két szempont. Az első a fokozatosság. Az árfolyam értéke és volatilitása alapján megbecsülhető, hogy hogyan lehet a befektetői elbizonytalanodás kockázata nélkül lezárni a programot. A másik szempont, hogy nyitva marad-e a lehetőség, hogy továbbra is vesznek saját részvényeket, ha úgy ítélik meg a helyzetet. Ehhez azonban a keret nem teljes kihasználása, vagy bővítése szükséges.

Elmondhatjuk tehát, hogy a MOL kifejezetten jó ütemérzékkel kezdett bele a visszavásárlásba, ugyanis ennek jó része egy, a tőzsdéket és azon belül a szektort is támogató piaci hangulatban zajlik. Így a részvényárfolyamra nem feltétlenül kiváltó okként, de erős katalizátorként hathat a vásárlások erőteljesen gyorsuló üteme. Emellett nemcsak az általuk vásárolt mennyiség, hanem az abba vetett hit is támogathatja az árfolyamot. A kereskedők gondolhatják, hogy amíg a program tart, nem kell talán tartani hatalmas zuhanástól. Azonban érdemes figyelnünk arra, hogy milyen átlagáron vásárol akár napon belül, akár összességében a vállalat, illetve, hogy sejtésünk alapján meddig tarthat a program. Aki pedig rövidebb távon szeretné eltalálni a mozgást, annak javasolt azt figyelnie, hogy milyen vásárolt mennyiségekhez milyen mozgás tartozik az adott napokon. Az azonban biztos, hogy a MOL programja az időzítés miatt mindenképpen tanulságos lesz annak befejeztével is, illetve akár hosszabb távlatban, hogy értékelhessük a visszavásárlás eredményességét és hatásait.  

 

 

 

Források:

https://bet.hu/

https://molgroup.info/hu

https://www.investing.com/

http://www.ngreport.com/

http://www.molcampus.hu/


A fenti bejegyzés marketingközleménynek minősül, nem a befektetéssel kapcsolatos kutatás függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és nem érinti a befektetéssel kapcsolatos kutatás terjesztését megelőző kereskedésre vonatkozó tiltás.

A fenti cikk sem önállóan, sem egyes részleteiben nem tekinthető pénzügyi eszköz megvásárlására, jegyzésére, eladására, kölcsönzésére, vagy tartására vonatkozó befektetési tanácsadásnak, illetve szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő rábírásnak, ajánlanak, vagy ajánlati felhívásnak. A cikknek nem célja befektetési döntéshozatali szándék megalapozása, kialakítása, illetve a befektetési döntéshozatal.

A publikációban szereplő információk csak tájékoztató jellegűek, amelyektől a jövőben ténylegesen bekövetkező események lényeges mértékben eltérhetnek. A múltbeli teljesítményből nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetve teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. A cikkben szereplő adatok és információk felhasználása az Ön felelősségére történik, a Random Capital Zrt. azok felhasználásából keletkező esetleges károkért nem vállal felelősséget.

A Random Capital Zrt. fenntartja a jogot, hogy a weboldalon található tartalmakat bármikor módosítsa, átírja.

A Random Capital Zrt. nem garantálja a cikkben található információk pontosságát, hitelességét és teljességét, ugyanis a weboldalon található bejegyzések a weboldal készítésében közreműködő személyek személyes megítélésén alapulnak, továbbá a cikk alapjául szolgáló adatok, információk különböző forrásból származnak, s azok frissítése nem tartozik a Random Capital Zrt. feladatkörei közé. A cikkben szereplő pénzügyi eszközök nem feltétlenül felelnek meg egyes befektetők befektetési céljainak, pénzügyi lehetőségeinek, kockázattűrő képességének. A jelen publikációban foglalt tájékoztató információk nem helyettesítik a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, kibocsátó(k) által kiadott hivatalos tájékoztatókat, kezelési szabályzatokat, hirdetményeket, ill. a befektetési ügyleteket bemutató ismertetőket, ezért a megalapozott befektetési döntés meghozatalához kiemelten fontos ezek áttanulmányozása, értelmezése. Hangsúlyozandó, hogy mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette-e a piac működését és kockázatát, s az teljes mértékben megfelel saját befektetési céljainak és elvárásainak, kockázatvállaló képességének, ügyleti, ill. pénzügyi eszközökre vonatkozó ismereteinek.

A cikket készítő díjazása semmilyen formában, sem közvetlenül, sem közvetetten nem függ a cikkben szereplő előrejelzéstől, állásponttól.

A fenti publikáció szerzői jogi védelem alatt áll, annak közzététele, harmadik személyek részére történő továbbküldése, átdolgozása vagy bármely más formában történő felhasználása a Random Capital Zrt. előzetes engedélyéhez kötött. A dokumentumban a más szellemi termékekből (grafikonok, adatbázisok, cikkek) való idézés mellett a forrás minden esetben feltüntetésre kerül.

Tájékoztatjuk, hogy a Random Capital Blog weboldaláról esetlegesen más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért, helyességéért és adatai biztonságáért a Random Capital Zrt. nem vállal felelősséget.