random reggeli
számlanyitás

Bohner Adrián

2021-05-26

Hogyan profitálhatunk a kriptólázból értékpapírokkal?

A befektetőnek elsőként azt a döntést kell meghoznia, hogy egy az egyben le akarja-e követni a bitcoin vagy az ethereum árfolyamát, vagy pedig jobban érdeklődik az egyes kriptovalutára specializálódott cégek projektjei iránt, ami szerencsés esetben többlethozamot tud adni a befektetőnek az alaptermékhez képest.

A szélsőségnek van egy érdekes paradoxona: nagyon konkrét, és jellegéből adódóan nagyon behatárolt jelenség, amit az általános, és a szélsőségektől mentes világ törvényeivel lehetetlen jól leírni. Ez a paradoxon körülöttünk is jól megfigyelhető: a csillagok mozgása és gravitációja nem a „normális világot” leíró newtoni törvényeket követi, hanem az általános relativitáselméletet, a szubatomi részecskék, és ezáltal az egész anyagi világunk a kvantumelméletet, a CERN hatalmas részecskegyorsítójában pedig a speciális relativitáselmélet jut érvényre. A jelenségekben közös, hogy valamilyen szélsőséget képviselnek: nagyon nagyok (csillagok), nagyon kicsik (részecskék), vagy éppen nagyon gyorsak (a CERN ütköztetője). 

A fenti példákból talán leszűrhető az az általános érvényű szabály, hogy a szélsőség új törvényeket követel önmagának, amit természetesen nem sikerül mindig megalkotni, vagy felfedezni. Érdemes azonban mindig észben tartani, ha szélsőségekkel, extrémitásokkal dolgozunk, hogy a hagyományos módszerek, eszköztárak hatékonysága limitált, és érdemes keresni olyan kiegészítéseket, módosításokat, amik jobban alkalmazkodnak a jelenség szélsőségéhez.

A tőzsdén a legalapvetőbb – és persze a legnagyobb érdeklődést kiváltó – szélsőségtípus az árfolyamot érintő szélsőség. Kisebb jelentőségű extrémitásokkal nap, mint nap találkozunk: egy részvény új historikus csúcsra emelkedett, az arany árfolyama a korábban elképzelhetetlen 2000 dolláros érték felett, az olaj 10 dolláron, a Tesla árfolyama 1000 dollár közelében, és így tovább. Komolyabb jelentőségű, ha mondjuk egy részvény árfolyama napok alatt 200-300%-ot emelkedik (GameStop-hisztéria kapcsán lehettünk tanúi ilyesminek), az efféle jelenségek már lényegesen nehezebben elemezhetők a klasszikus eszköztárral.

Jelenleg azonban a valódi szélsőséget a kriptovaluták piacán kell keresnünk, aminek szemléltetésére kiváló az alábbi ábra:

Kép1.png

A grafikonon a bitcoin és a Tesla részvények összehasonlítását láthatjuk egy speciális skálázás mellett: nem a valós, dollárban megadható értéket láthatjuk a függőleges tengelyen, hanem az öt évvel ezelőtti árszinthez képesti százalékos változást (jelen esetben látványos növekedést). Látható, hogy ezalatt az időszak alatt a Tesla 1266%-ot emelkedett, a bitcoin pedig 24236%-ot, amit még leírni is félelmetes. Összességében tehát kijelenthető, hogy a kriptovaluták piacán egyelőre a szélsőségek dominálnak, szokatlanul nagy mértékben, és kifejezetten tartósan.

 

A bitcoin és az ethereum

Rengeteg kriptovaluta létezik, különböző forráskódúak, értékűek, technikájúak, de a bitcoin és az ethereum egyelőre kiemelkedik az összes közül, mind értékben, mind stabilitásban és elfogadottságban, mert talán ez a két olyan kriptovaluta rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeknek köszönhetően egyre inkább képesek betagozódni a hagyományos pénzügyi rendszerbe (bitcoin, mint egyre elfogadottabb fizetőeszköz), vagy éppen egy forradalmian új pénzügyi rendszer alapját képezi (ethereum, mint a DeFi legfőbb alkotóeleme). Nem meglepő tehát, hogy a hagyományos részvények, vagy egyéb termékek, amik kapcsolódnak a kriptovalutákhoz, főként ehhez a két valutához kötődnek, így első lépésként ezt a két árfolyamot fogjuk elemezni. 

 

Bitcoin árfolyamának elemzése (legutóbbi hat hónap)

Mivel 2-3 hónapos távlatban szeretnénk megvizsgálni a lehetséges irányokat és technikai mozgatórugókat, ezért csak az utóbbi 6 hónap adatait vesszük alapul napos grafikonon. 

Kép2.png

Az ábrán sok jellegzetesség látható (és ebben az esetben még kifejezetten durva szélsőségekről sem beszélhetünk, hiszen nagyságrendileg 200-300%-ot emelkedett az árfolyam ezalatt az időszak alatt), amik támpontot adhatnak a következő napok mozgásához.

Elsőként szembeötlő a január eleje óta (téglalapokkal jelölt) emelkedő csúcsok tendenciája, ami áprilisban tört meg, és egy közel 10%-os csökkenés vehető észre a két utolsó csúcs között. Önmagában ez nem egy erős fordulatot jelző szignál, de mindenképpen óvatosságra intő. Ami még csakis a chartot szemlélve észrevehető, hogy egy táguló háromszögben mozog az árfolyam február-március óta, ami a jelen piaci környezetben várhatóan egy oldalazó időszakot jelez előre.

A Fibonacci-vonalakat behúzva arra lehetünk figyelmesek, hogy jelenleg éppen a 0.618-as szintnél tartózkodik az árfolyam, az 1.618-as szint pedig kijelöli azt az árszintet, amit hosszabb távon megcélozhat a grafikon. Az EMA(50)-es mozgóátlag támasza egyelőre akadályt képez mind a felfelé, mind a lefelé irányt tekintve, így a következő hetekben fontos kérdések dőlhetnek el. 

Összegezve: oldalazás vagy enyhe medvedominancia várható a következő egy-két hónapban, hosszabb távon a 74000 dolláros szint célozható meg.

 

Ethereum árfolyamának elemzése (legutóbbi hat hónap)

Itt is természetesen csak az utóbbi hat hónapot vesszük figyelembe, mint releváns historikus adat:

Kép3.png

Elég más kép látszik kirajzolódni ezen a grafikonon, mint a bitcoinén. Az egyik legfontosabb különbség, hogy egyelőre semmilyen jelet nem látunk, amely azt mutatná, hogy a jelenlegi emelkedő tendencia végéhez érkeztünk volna. Az április közepén indult szűkülő háromszögből való kitörés éppen ennek ellenkezőjét sugallja: egyelőre stabilnak tűnik a bika dominanciája. 

A március közepétől április elejéig tartó tendencia, és az arra húzott Fibonacci-rács segíthet megmondani, hogy meddig emelkedhet a valuta értéke. A Fibonacci-szintek közül az 1.618-asat már meghaladtuk, ahogy a 2,618-asat is, de a 3.618-as szint már egy reális ellenállást jelenthet 3700 dollár környékén. Az eddigi lendületből úgy tűnik, hogy némi korrekció után, amelynek a támasza a 2.618-as szint lehet (3100 dollár), folytatódhat a tendencia a következő napokban, hetekben is.

Ebben az esetben lényegesen nehezebb hosszabb távú (> 2 hónap) következtetést levonni, mert az árfolyam a bevezetőben vázolt szélsőséges helyzetben van, így nincs nagyon konkrét adat arra nézve, hogy milyen ellenállások, támaszok mozgatják a grafikont, így alapvetően egy szűkebb időintervallumra érvényes elemzést végeztem.

 

Kriptovaluta alapú termékek

Ahogy azt már korábban is említettük, a kriptovaluták kezdenek beépülni a hagyományos pénzügyi, tőzsdei termékekbe, és ennek az egyik legdirektebb útja, hogy olyan részvények, vagy ETP-k keletkeznek, amiknek az árfolyama erős kapcsolatban áll valamelyik kriptovalutával, de elérhetők a hagyományos tőzsdéken.

A továbbiakban öt közkedvelt terméket fogunk elemezni, összevetni az anyavalutával (bitcoin vagy ethereum), és ebből levonni jövőbeli árfolyamváltozásokat is érintő következtetéséket. 

 

MicroStrategy (ticker: MSTR)

A MicroStrategy egy még a 20. században alapított üzleti elemzésekkel és befektetéssel foglalkozó cég, amely 2020-ban vált ismertté egy bátor, és talán kockázatosnak is mondható lépést követően, amely elindította a céget afelé, hogy ma már az egyik legnagyobb szereplő legyen a bitcoin piacán. Tavaly augusztus óta közelítőleg 90531 BTC-t halmozott fel a cég, átlagosan 23985 dollárért vásárolva, ezzel a világ bitcoinkészletének mintegy 0,4%-át birtokolja jelenleg.

Először érdemes megtekinteni az MSTR grafikonját (1 éves időtávlatot vizsgálunk, hiszen akkor kezdett összefonódni a kriptovilág és a MicroStrategy története), de ahhoz, hogy kapjunk egy előzetes képet a Bitcoin és az MSTR kapcsolatáról, egy speciális grafikontípust hívunk segítségül.

Kép4.png

A gyertyákkal ábrázolva láthatjuk az MSTR grafikonját, narancssárgával pedig a bitcoin dollárban mért értékét. Ahhoz, hogy az értelemszerű értékbeli különbséget megszüntessük, az egy évvel ezelőtti nyitóárhoz képesti százalékos változást ábrázoltuk (grafikon kelte: 2021. 05. 04.).

Jól látható a korreláció már szabad szemmel is, de érdemes lehet ezt konkrétabban is megvizsgálni.

 

 

Észrevehető, hogy a teljes korrelációt alapul véve jól leköveti a részvény árfolyama a bitcoin árfolyamát. Ami még megfigyelhető, hogy nincs kimondott tendencia abban, hogy a csökkenő vagy növekvő trendek másképp korrelálnának, legalábbis a megvizsgált négy periódus alapján.

Természetesen érdemes egy technikai elemzést is végezni a cég részvényárfolyamán. Ahhoz, hogy a korábbi mozgásokat is nagyobb „felbontásban” láthassuk, logaritmikus skálázású grafikont fogunk alkalmazni az elemzéshez. 

Kép5.png

Látható, hogy jelenleg egy szűkülő háromszögben mozog a részvény árfolyama, de ha jól megfigyeljük, hasonló alakzat, és hasonló grafikonkép korábban is előfordult (2021. január-február), amely hasonlóságot a téglalappal jelöltem. A december közepétől február 9-ig tartó emelkedő tendenciára húzott Fibonacci-rács emelkedés esetén 1850.00-1900.00 dollár környékére jelöli a célárat, de ennek két – egymással szorosan összefüggő – esetben lehet realitása: ha a bitcoin árfolyama ismét emelkedő tendenciát vesz, illetve, ha a szűkülő háromszögből képes kitörni a grafikon.  

 

Riot Blockchain (ticker: RIOT)

A Riot Blockchain egy bitcoin bányászattal foglalkozó IT cég, amely 2020 eleje óta kizárólagos profiljának választotta ezt a speciális iparágat. Egy év alatt közel tízszeresére nőtt a cég birtokában lévő bányászó gépek száma, ezzel arányosan pedig körülbelül húszszorosára a kitermelés sebessége. A tőzsdére lépésének ideje 2016 március végére datálható, de az igazi érdeklődés a papír irányt csak az utóbbi egy évben fedezhető fel.

Ahogy a MicroStrategy esetén is tettük, először érdemes megnézni, hogy milyen összefüggés látható a százalékos skálázású grafikonon a RIOT és a bitcoin árfolyama között. 

Kép6.png

A képen jól látható, hogy az utóbbi évben a RIOT sokkal brutálisabb teljesítményt tett le az asztalra, mint maga a bitcoin. Ennek természetesen kézenfekvő magyarázata, hogy a cég értéke nem csak a bitcoin árfolyamától függ, hanem attól is, hogy a nyereség mekkora részét forgatják vissza további bányászgépek vásárlásába, mekkora sebességet képesek elérni, amivel szintén tovább lehet növelni a cég bevételét, eredményét, ami kihatással van a részvény árfolyamára. 

Az utóbbi egy évet tekintettük itt is hivatkozási alapnak (grafikon kelte: 2021.05.05.), de jól látható, hogy csak november közepén kezdett megugrani a RIOT árfolyama, ekkorra a kezdeti beruházáshoz képest már ötszörösére nőtt a bányászok száma.

Természetesen érdemes itt is korrelációt vizsgálni, bár a szem alapján sejthető, hogy ez kisebb értéket fog mutatni, mint a MicroStrategy (ami a fentebb leírt okokra vezethető vissza).

 

Itt is kifejezetten magas az utóbbi egy évre vetített korrelációs együttható, de ami szembeötlő különbség a MicroStrategy esetén számolt korrelációs együtthatókhoz képest, hogy az egyes trendek, trendfordulók nem teszik annyira hektikussá a korrelációt. Itt is látható, hogy a március eleji csökkenésnél van a legkisebb korreláció, de nem 0,177-es, mint a MSTR esetén, hanem 0,687-es, ami nagy különbség, és azt mutatja, hogy kiegyensúlyozottabban reagál a Bitcoin piacának irányváltozásaira a RIOT, mint ahogy az MSTR.

A cég bemutatásának a végén tekintsük még meg, hogy technikai szempontból milyen prognózist lehet mondani az árfolyam következő 1-2 hónapi alakulására. 

Kép7.png

Ahogy a MSTR esetén is tettük, úgy itt is logaritmikus skálázást használunk, hogy a korábban esetlegesen előforduló hasonló mintázatokat észrevehessük. Jelenleg egy szűkülő háromszögben mozog a részvény árfolyama, ami jelenleg a legtöbb bitcoinnal erős kapcsolatban álló termékre igaz, azonban, például az MSTR-el ellentétben, egyelőre nem látszik, hogy a következő egy-két hétben ki tudna törni az árfolyam. 

Korábbi mintázatok azonban biztatóvá teszik hosszútávon az összképet, várhatóan a téglalappal jelölt alakzatokból egy-másfél hónapon belül érkezhet egy harmadik, ami képes lehet akár a 2.618-as Fibonacci szintig is repíteni a részvény árfolyamát, ami 165.00-170.00 dolláros szintet jelent.

 

Bitcoin Group (ticker: ADE)

A németországi székhelyű vállalat alapvetően két különálló részből áll össze: egyrészt működteti a bitcoin.de domain alatt található bitcoinra specializálódott kereskedelmi platformot, másrészt hagyományos jellegű pénzügyi tanácsadást is kínál. Hosszú távú cél a vállalatnál, hogy a két ágazatot valamiképpen fuzionálják, biztonságos és diverz lehetőségeket kínálva a befektetőknek amellett, hogy a kriptovaluták világának hihetetlen hozamait is megtartják. A cikkben ismertetett és elemzett termékek közül kicsit kilóg az ADE, hiszen ennek a részvénynek már a bitcoin piac 2017 novemberi felfutása is komoly értéknövekedést jelentett, sőt, a részvény historikus maximuma is akkorról származik. 

Ennyi bevezető után lássuk azt az ábrát, ami megmutatja, hogy miként kapcsolódik egymáshoz a vállalat és a bitcoin értéke.

Kép9.png

Jól látható, hogy a korábbiakhoz képest lényegesen kevésbé egyértelmű a korreláció, sőt, még az is észrevehető, hogy egy ellentétes trend bontakozik ki a két termékben. Ott látható a kapcsolat, hogy a bitcoinnál kialakuló lokális csúcs az ADE árfolyamában is lokális csúcsot eredményez, de míg ezek a csúcsok a bitcoin esetén növekvőek, az ADE grafikonján pedig csökkenő tendenciát látunk.

Érdemes lehet közelebbről is megvizsgálni a korrelációt: 

 

Érdekes jelenségnek lehetünk tanúi: két olyan időszakban is, amikor csökkent a részvény árfolyama negatív korrelációt számoltunk a részvény és a BTC között, ez pedig azt mutatja, hogy ezekben az időszakokban úgy csökkent az ADE árfolyama, hogy közben az alapterméké nőtt. Ez a jelenség abból is adódik, hogy kicsit csúsztatva „követi” az ADE a BTC árfolyamát, de abból a csökkenő tendenciából is, amit fentebb is említettünk. Összességében tehát nem követi pontosan a BTC árfolyamát az ADE részvények értéke, és kisebb mértékű BTC emelkedés akár csökkenő tendenciát is hozhat az ADE piacára.

Ebben az esetben különösen érdekessé válhat a technikai elemzés, lévén itt a korábbiakhoz képest nagyobb a függetlensége a részvény árfolyamának a bitcoin árfolyamától. 

Logaritmikus skálázással ábrázolva elemezzük a részvény árfolyamát. Itt is látható a csökkenő háromszög, ahogy az eddigi grafikonokon is észrevehető volt, de egyelőre a 47.00 eurós szint stabil támasz. A november-decemberi felfelé tartó trendre húzott Fibonacci-rács alapján 114.00 eurónál lehet az a szint, ahova egy kitörés esetén emelkedhet a részvény árfolyama, ehhez egyértelműen a bitcoin további kitörése kell, önmagában – bitcoin további oldalazását feltételezve – nem valószínű, hogy képes lesz emelkedni a részvény értéke.

 

BTCetc Bitcoin ETP

Sorban a negyedik termék, ami bemutatásra kerül, a kriptovilág és a hagyományos tőzsdei kereskedés között legtisztábban kapcsolatot teremtő papír. Tulajdonképpen egy olyan befektetési alap szabadon adható-vehető befektetési jegyéről van szó, amelynek az egyetlen portfóliójában szereplő termék a bitcoin, így 1:1 arányú (tehát tőkeáttét nélküli) kapcsolatot ajánl fel az értékpapírok és a bitcoin között. A mögöttes érték, amit ez a konstrukció kínál, hogy a kriptopiac sajátságainak kockázatait, nehézségeit (wallet, kriptotőzsdék kezelése, stb.) nem nekünk kell vállalni. 

Jelenleg a papír mögött valamivel több, mint 20000 bitcoin áll, és egy részvény megvásárlása körülbelül 0,001 BTC értéknek felel meg. 

Érdemes lehet megnézni, hogy miként követi le a termék a bitcoin árfolyamát:

Kép10.png

Látható, hogy szinte tökéletes a fedés, tehát közel 1 lehet a korreláció (később megadjuk a pontos értéket is). Ami problémát okozhat a rövidebb távú kereskedés során, hogy ez a Bitcoin ETP természetesen a hagyományos rendszer szerint csak munkanapokon kereskedhető, míg a kriptovaluták mindegyike hétvégén is jelentős mozgásokat képes produkálni. Jól látható a BTCE árfolyamában is, hogy rengeteg ugrás és szakadás van az egyes gyertyák között, ami szintén erre a jelenségre utal. Hosszabb távon azonban természetesen ennek nincs jelentősége.

Érdemes lehet még megfigyelni a korreláció időbeli változását, ami várakozásunk szerint 0,9 és 1 között fog mozogni. Ennek vizsgálatához segítségünkre van a TradingView CC indikátora (Correlation Coefficient):

Kép11.png

Látható, hogy nagyjából teljesül a várakozás, ha pedig az utóbbi fél évet nézzük, akkor talán még pontosabban egyezik a két árfolyam, tehát kijelenthető, hogy a Bitcoin ETP jól leköveti az alaptermék árfolyamát, ezzel pedig alapvető célját teljesíti.

 

ETHetc Physical Ether

Utolsó termék, amit a cikkben alaposabban körbejárunk, nem bitcoin alapú, hanem az ethereumhoz kapcsolódik, de a konstrukció teljes egészében ismerős lehet a BTCE-nél már leírtak alapján. Hasonlóan ahhoz, a Physical Ether a német tőzsdén elérhető termék, amelynek mögöttes terméke az ethereum, valamint 1:1-es (tőkeáttét nélküli) kapcsolatot kínál. 

Az értékpapír jelenleg közel 0,01 ETH-ot ér, a kibocsátott kapitalizáció mögött a teljes ETH-készlet közelítőleg 22300 egység. 

Itt is érdemes lehet megfigyelni a korreláció teljességét:

Kép12.png

Talán még a BTCE és a bitcoin között sem volt ilyen mértékű átfedés, ami itt látható. Érdemes észrevenni, hogy a Physical Ethereum árfolyamában is jellemzőek a szakadások, ami az ethereum piacának 7/24-es jellegű piaca miatt gyakori.

Bár technikai elemzést itt sem érdemes végezni, hiszen csak ugyanazt lehetne elmondani, amit az ethereumnál már leírtunk, de érdemes lehet megnézni, hogyan alakul a korrelációs együttható az idő változásával:

Kép13.png

Látható, hogy folyamatosan 1 közelében van az együttható, még a 0.9-es értéket sem igazán közelíti meg az indikátor, így kijelenthető, hogy a Physical Ethereum teljesíti a legfőbb célt, és jól leköveti a mögöttes termék árfolyamát. 

 

Konklúziók

A kriptovilág egy gyorsan bővülő világ, egyedi szabályokkal, amik részben abból jönnek, hogy még nagyon fiatal a kriptopiac, és korábban sosem látott intenzitással emelkedik a jelentősége, és ezzel arányosan a zászlóshajóként funkcionáló bitcoin és ethereum árfolyama. Részben pedig abból, hogy rengeteg technikai specialitása van a kriptopénzeknek, és ehhez a hagyományos tőzsdén, a hagyományos pénzvilágban szocializálódott embereknek nem olyan egyszerű alkalmazkodni. 

Látható, hogy ez egy komoly dilemma: hihetetlen hozamlehetőségek szembeállítva a technikai félelemmel, azzal, hogy esetleg nem értjük, mi történik, és nem tudjuk, hogyan vágjunk bele. Ezt a dilemmát oldja fel az, hogy a hagyományos tőzsdéken is elérhetőek olyan termékek, amik alapvetően a kriptopiacra építenek, és amik közül a cikk öt különböző típusút vizsgált meg.

Mi az, ami leszűrhető? Elsősorban az, hogy a befektetőnek elsőként azt a döntést kell meghoznia, hogy egy az egyben le akarja-e követni a bitcoin vagy az ethereum árfolyamát, vagy pedig jobban érdeklődik az egyes kriptovalutára specializálódott cégek projektjei iránt, ami szerencsés esetben többlethozamot tud adni a befektetőnek az alaptermékhez képest. Természetesen mindkét irányvonalra léteznek pro és kontra érvek, de talán kijelenthető, hogy nem különbözik nagyban ez a döntés attól, hogy magunk állítsunk-e össze egy részvényportfóliót, vagy egy ETF-be fektessük-e a pénzt. 

A két legnagyobb kriptovaluta technikai elemzése alapján látható, hogy jelenleg a kriptopiac kissé lelassult a korábbi őrült emelkedéshez képest (különösen igaz ez a bitcoinra), de több jel is mutat arra, hogy ez a lassulás csak időleges, és nem szabad alulbecsülni azt a nagyon emberi félelmet a kimaradástól, amit a pszichológia egyszerűen FOMO-nak rövidít (Fear of Missing Out). Összességében tehát minden adott ahhoz, hogy továbbra is komoly összegek tevődjenek át a hagyományos szektorból a kripto világába, de hogy ez közvetlenül vagy közvetve fog-e megtörténni, az még a jövő zenéje.

A cikkben ismertetett értékpapírosított kriptó alapú termékek kivétel nélkül megtalálhatók a Random értékpapírkínálatában.

 

Források: 

Microstrategy: https://www.microstrategy.com/en

Riot Blockhain: https://www.riotblockchain.com/

Bitcoin Group: https://bitcoingroup.com/en/

BTCetc: https://etc-group.com/products/btcetc/

ETHetc Physical Ethereum: https://www.hanetf.com/product/14/fund/ethetc-etc-group-physical-ethereum


A fenti bejegyzés marketingközleménynek minősül, nem a befektetéssel kapcsolatos kutatás függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és nem érinti a befektetéssel kapcsolatos kutatás terjesztését megelőző kereskedésre vonatkozó tiltás.

A fenti cikk sem önállóan, sem egyes részleteiben nem tekinthető pénzügyi eszköz megvásárlására, jegyzésére, eladására, kölcsönzésére, vagy tartására vonatkozó befektetési tanácsadásnak, illetve szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő rábírásnak, ajánlanak, vagy ajánlati felhívásnak. A cikknek nem célja befektetési döntéshozatali szándék megalapozása, kialakítása, illetve a befektetési döntéshozatal.

A publikációban szereplő információk csak tájékoztató jellegűek, amelyektől a jövőben ténylegesen bekövetkező események lényeges mértékben eltérhetnek. A múltbeli teljesítményből nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetve teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. A cikkben szereplő adatok és információk felhasználása az Ön felelősségére történik, a Random Capital Zrt. azok felhasználásából keletkező esetleges károkért nem vállal felelősséget.

A Random Capital Zrt. fenntartja a jogot, hogy a weboldalon található tartalmakat bármikor módosítsa, átírja.

A Random Capital Zrt. nem garantálja a cikkben található információk pontosságát, hitelességét és teljességét, ugyanis a weboldalon található bejegyzések a weboldal készítésében közreműködő személyek személyes megítélésén alapulnak, továbbá a cikk alapjául szolgáló adatok, információk különböző forrásból származnak, s azok frissítése nem tartozik a Random Capital Zrt. feladatkörei közé. A cikkben szereplő pénzügyi eszközök nem feltétlenül felelnek meg egyes befektetők befektetési céljainak, pénzügyi lehetőségeinek, kockázattűrő képességének. A jelen publikációban foglalt tájékoztató információk nem helyettesítik a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, kibocsátó(k) által kiadott hivatalos tájékoztatókat, kezelési szabályzatokat, hirdetményeket, ill. a befektetési ügyleteket bemutató ismertetőket, ezért a megalapozott befektetési döntés meghozatalához kiemelten fontos ezek áttanulmányozása, értelmezése. Hangsúlyozandó, hogy mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette-e a piac működését és kockázatát, s az teljes mértékben megfelel saját befektetési céljainak és elvárásainak, kockázatvállaló képességének, ügyleti, ill. pénzügyi eszközökre vonatkozó ismereteinek.

A cikket készítő díjazása semmilyen formában, sem közvetlenül, sem közvetetten nem függ a cikkben szereplő előrejelzéstől, állásponttól.

A fenti publikáció szerzői jogi védelem alatt áll, annak közzététele, harmadik személyek részére történő továbbküldése, átdolgozása vagy bármely más formában történő felhasználása a Random Capital Zrt. előzetes engedélyéhez kötött. A dokumentumban a más szellemi termékekből (grafikonok, adatbázisok, cikkek) való idézés mellett a forrás minden esetben feltüntetésre kerül.

Tájékoztatjuk, hogy a Random Capital Blog weboldaláról esetlegesen más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért, helyességéért és adatai biztonságáért a Random Capital Zrt. nem vállal felelősséget.