random reggeli
számlanyitás

Varga Gusztáv

2021-05-09

Mérlegen a második alkotmánykiegészítés

Biden elnök április 8-ai sajtóértekezletén az Egyesült Államokban dúló fegyveres erőszakot „nemzetközileg kínos helyzetnek” és „közegészségügyi válságnak” nevezte, valamint bejelentette, hogy lépéseket tesz a probléma kezelésére, kezdve az úgynevezett szellemfegyverek – az alkatrészekből összeállított lőfegyverek – elterjedésének visszaszorításával.

Biden elnök elismerte, hogy erőteljesebb fellépésekre lesz szükség a lőfegyverrel való visszaélések megakadályozására. A komolyabb lépések a Kongresszus hatáskörébe tartoznak: ezek a támadófegyverek betiltása, a háttérellenőrzési kiskapuk lezárása és a fegyvergyártóknak a felelősségre-vonási perektől való eddigi mentességének megszüntetése. E kérdésekben meg kell várni a Kongresszus fellépését, ugyanakkor az elnök kijelentette, hogy szembe kíván szállni a lövöldözés járványával, amely naponta nagyjából 100 amerikait öl meg – beleértve az öngyilkosságokat is.

A kérdés hátterének értelmezéséhez vissza kell lapoznunk 230 évet!

 

Az 1787-es USA alkotmány 2. kiegészítése 1791-ből (Second Amendment)

„A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms shall not be infringed.”

Vagyis magyarul: „Egy jól szervezett milícia szükséges minden szabad állam biztonságának a biztosításához, nem lehet csorbítani az embereknek a fegyverek birtoklásához és azok viseléséhez való jogát.”

Ezen az alkotmánykiegészítésen alapul a fegyverviselés joga, amely alkotmányt gyakorlatilag lehetetlen módosítani. A különböző politikai megközelítéseket alapvetően behatárolja a fenti –, széleskörű értelmezésnek helyt adó – alkotmányos előírás. A mondatnak hatalmas irodalma van, többször értelmezte a Legfelsőbb Bíróság, amely ebből le tudta vezetni az egyéni fegyvertartás jogát. Az alkotmányt történelme során összesen 27 kiegészítéssel látták el, és mindössze egy törlés történt: a XVIII. (1919-es) szesztilalmi kiegészítést törölték el 1933-ban. Tehát a politikusoknak ezen megengedő keretben kell gondolkodniuk a lehetséges előírásokról, konkrét szabályokról.

„Amit ajánlani készülök, semmilyen módon nem sérti a második alkotmánykiegészítést” - mondta Biden. „Kritikusaim hamis érvei arra utalnak, mintha a második alkotmánykiegészítés által garantált jogok forognának kockán az intézkedések során.”

Így folytatta: „Az Alkotmány egyetlen kiegészítése sem abszolút... Kezdettől fogva nem birtokolhatott mindenki saját tulajdonban lőfegyvert. Továbbra is ezen az úton kívánunk haladni, ezért furcsa azt sugallni, hogy az általunk ajánlott intézkedések némelyike ellentétes az Alkotmánnyal. "

 

Mi a helyzet, hova vezetett az eddigi fegyverszabályozás?

A gyilkosságok 73%-át lőfegyverrel követik el (míg például az Egyesült Királyságban ez az arány 4%.)

 

Naponta több, mint 100 amerikai hal meg lőfegyver által.

 

„Hosszú út áll előttünk, úgy tűnik, még mindig hosszú utat kell megtennünk" - mondta Biden, hetekkel az összesen 18 halálos áldozatot követelő georgiai és coloradói tömeges lövöldözések után.

Az elnök által meghirdetett lépések messze elmaradnak az átfogó jogszabályi szabályozástól, amelyeket a baloldali hívei régóta javasolnak, hogy megnehezítsék a fegyverek, különösen a tömeggyilkosságokhoz gyakran használt félautomata fegyverek vásárlását. Félautomatának azt az ismétlőfegyvert nevezik, amelynél két lövés leadása között kizárólag az elsütőbillentyű működtetésére van szükség. Automata fegyvert civilek nem vehetnek, de árulnak külön átalakító szerkezetet, amely a félautomatát teljes automatává alakítja.

A lépések közül a legtartalmasabb az Igazságügyi Minisztérium utasítása volt a szellemfegyverek (l.később) terjedésének visszaszorítására. 

Biden előírja, hogy a fegyverek alkatrészeinek sorszámmal kell rendelkezniük, amely lehetővé teszi a nyomon követést, és a fegyveralkatrészeket törvényszerűen lőfegyvernek minősítsék, továbbá a vevőket háttérellenőrzésnek vethessék alá.

Az Országos Lövész Szövetség (National Rifle Association, a fegyverkezési lobby vezető ereje) – jelenlegi pénzügyi gondjai ellenére – továbbra is félelmetes lobbitevékenységre képes csoport. A fegyverekkel kapcsolatos kérdések megingathatják a republikánus pártot, mert a lakosság többsége a fegyvertartás szigorításával rokonszenvezik. Az alapkérdések jogi szabályozása - például az egyetemes háttérellenőrzések előírása és a támadófegyverek betiltása – továbbra is elakadt a Szenátusban kialakult megosztottság és az obstrukciós gyakorlatot lehetővé tevő 60 szavazatos követelmény miatt.

Számos republikánusok által vezetett államban a fegyverjogok dominálnak. Bill Lee,  Tennessee állam republikánus  kormányzója áprilisban aláírta a törvényt, amely lehetővé teszi az állam felnőtt lakosainak, hogy rejtetten vagy nyíltan fegyvert viseljenek bármilyen engedély, háttérellenőrzés és képzés nélkül.

Tekintettel a republikánus ellenzék ellenállására, Biden hangsúlyozta, hogy ambícióikat körülhatárolják a politikai realitások.

 

Mi az a szellemfegyver?

A hagyományos lőfegyvereket engedéllyel rendelkező cégek gyártják, ezeket engedélyezett fegyverkereskedőktől lehet – államonként változó külön előírások mellett– megvásárolni. Minden, az Egyesült Államokban gyártott, vagy külföldről behozott fegyveren törvényileg kötelező a sorozatszám feltüntetése.

Ezzel szemben a szellemfegyvert alkatrészekben gyártják, készletben árusítják és a vevők – engedély nélkül – otthonukban szerelhetik össze. A szellemfegyver készlet alkatrészeinek megszerzéséhez nincs szükség háttérellenőrzésre. Az interneten barkácskészletként értékesítik, és általában „80 százalékos készültségben” szállítják.  A vásárlóknak maguknak kell összeszerelniük a 20 százalékot.

Számos vásárló számára az a legfontosabb szempont, hogy a szellemfegyvereknek nincs sorszámuk, amelyet a bűnüldöző szervek használnak a fegyver felkutatásához a gyártótól a fegyverkereskedőig és az eredeti vevőig. A szellemfegyverek nyomon követhetetlenek, és a jelenlegi szabályok szerint - összeszerelésre szoruló– alkatrészként történő értékesítésük miatt az illetékes kormányhivatal, az Alkohol-, Dohány-, Lőfegyverek és Robbanóanyagok Irodája (ATF) nem kezelheti úgy, ahogy a hagyományos lőfegyvereket.

Az AR-15-ös építési készlet már 345 dollárba kerül és gyakorlatlanul is egy-két óra alatt összeszerelhető.

A fegyverkészletek általában útmutatást tartalmaznak a fegyver összeszereléséhez, vagy linket mutatnak a YouTube oktató videóira. Általában az egyetlen szükséges eszköz egy elektromos csavarbehajtó.

Mióta léteznek szellemfegyverek?

A szellemfegyverek nem új keletűek, de egyre nagyobb problémát jelentenek. Annak ellenére, hogy a fegyverek összeszerelésére szolgáló készleteket az 1990-es évek óta forgalmazzák, a piacon csak 2009 körül terjedt el. Abban az időben Kaliforniában a lőfegyverek eladói összeszereletlen AR-15 és AK-47 típusú fegyverkészleteket kezdtek kínálni kísérletként az állam támadófegyverekről szóló törvényeinek megkerülésére.

A szellemfegyverek problémája csak 2013-ban vált nyilvánvalóvá, amikor a kaliforniai Santa Monica Főiskolán elkövetett lövöldözéshez kapcsolódott, amelyben hat ember meghalt, köztük a fegyveres.

A szellemfegyverek értékesítése 2016 körül kezdett jelentősen növekedni, amikor az emberek Glock 9 milliméteres félautomata pisztolykészleteket (100 dollár körüli áron) kezdtek vásárolni.

Mennyire elterjedtek most?

Semmilyen módon nem lehet tudni, hogy hány szellemfegyver van forgalomban, mert nincs sorozatszámuk, és megvásárlásukhoz nincs szükség háttérellenőrzésre.

 

Egyéb elnöki utasítások

Az elnök számos más intézkedést vázolt fel, amelyeket önállóan hajt végre. Előírja, ha a stabilizáló merevítőként ismert eszközt – ami a pisztolyt hatékonyan rövidcsövű puskává alakítja – értékesítik, akkor a fegyverre a nemzeti lőfegyvertörvény előírásai vonatkozzanak. A komolyabb fegyvereket külön szabályozás alá vonná, amely a birtoklás feltételeként az ujjlenyomatot, a háttérellenőrzést és az engedély rendszeres megújítását írná elő.

Az Igazságügyi Minisztérium az államok számára is közzéteszi a „vörös zászló” javasolt jogszabály-mintáját, de szövetségi szinten ezt csak a Kongresszus szabályozhatja. Az intézkedés lehetővé tenné a rendőrök és családtagok számára, hogy bírósághoz forduljanak, hogy ideiglenesen vegyék el a lőfegyvereket olyan személyektől, akik veszélyt jelenthetnek önmagukra vagy másokra nézve.

Jelenleg 19 állam és Washington, D.C. fogadta el saját vörös zászló törvényét, Alaszka és Wisconsin még fontolgatja.

A tömeges lövöldözésen kívül továbbra is a fegyveres erőszak a legfőbb halálok a 15–34 éves fekete férfiak körében – mondta Biden megjegyzéseiben, megjegyezve, hogy az általa javasolt további finanszírozás a közösségi programokra az erőszak elkerülésére életeket menthet.

„A szomszédságunkban a fegyverrel elkövetett erőszak mély hatással van gyermekeinkre, még akkor is, ha soha nem vesznek részt a ravasz meghúzásában, vagy nem esnek áldozatul ilyen cselekményeknek” - mondta.

Mivel a Kongresszus valószínűleg nem fog elfogadni semmiféle fegyverrel kapcsolatos jogszabályt, a Fehér Ház hangsúlyozta a végrehajtó intézkedések fontosságát, mivel ezek reálisabb kiindulópontként szolgálnak a kampányígéretek megvalósításához a fegyveres erőszak megszüntetése érdekében.

Mások szerint Biden igyekszik haladni ambiciózus munkahely-teremtő és infrastrukturális terveivel – még a két tömeges lövöldözés után is – így a politikai okokból nem éri meg még egy frontot nyitnia a fegyvertartási jogokat védelmező republikánusokkal szemben.

A Képviselőház a múlt hónapban két fegyverellenőrzési törvényjavaslatot fogadott el, de azok egyelőre a Szenátusnál elakadtak, az elfogadásukhoz pedig 60 szavazatra lenne szükség a törvényhozás felsőházában.

„Ezek a nagyon szükséges végrehajtási utasítások azonnal életet fognak menteni” - mondta Shannon Watts, – a Moms Demand Action fegyverkontroll-érdekképviseleti csoport alapítója –, és a közel hatmillió támogatóból álló helyi aktivistájuk alig várja, hogy Biden mögött felzárkózva a Szenátust arra ösztönzze, hogy kövesse a példát és cselekedjen.

Az elnök ismételten felszólította a Kongresszust, hogy fogadjon el jogszabályokat a fegyverekkel kapcsolatos erőszak csökkentése érdekében. A múlt hónapban egy kétpárti koalíció a Házban két törvényjavaslatot fogadott el a fegyverek háttér-ellenőrzési rendszerében található kiskapuk megszüntetésére. A Kongresszusnak meg kellett szüntetni ezeket a kiskapukat, és tovább kell lépnie. Ki kell zárni a lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik a bíróságok által visszaesőnek minősített embereknek lőfegyverek birtoklását, illetve meg kell tiltani, hogy magánszemélyek nagy kapacitású támadófegyvereket birtokolhassanak.

Mivel országszerte a városokban a gyilkosságok történelmi szintű fellendülése tapasztalható, a Biden adminisztráció számos lépést tesz annak érdekében, hogy a közösségi fegyveres erőszakot kezelje. Az American Jobs Plan nyolc év alatt ötmilliárd dolláros beruházási támogatást javasol a fegyveres erőszak visszaszorítására. A program kulcsfontosságú része az, hogy elősegítse a hátrányos helyzetűek kapcsolatát a munkaerőpiaccal.

Az Alkohol-, Dohány- és Lőfegyverügyi Ügynökség (ATF) utoljára 2000-ben adott ki olyan jelentést, amelyben összefoglalta a lőfegyverek kereskedelmével kapcsolatos vizsgálatainak az információit. Alapkérdés a lőfegyverek illegális piacának visszaszorítása, ahol ezek könnyen veszélyes személyek kezébe kerülhetnek. A jelentés közzététele óta az államok, a helyi és a szövetségi döntéshozók az adatokra támaszkodva fokozottabban akadályozzák a lőfegyverek kereskedelmének illegális csatornáit. Jó okkal feltételezhető, hogy ezen értékesítési csatornák 2000 óta, például az online értékesítés megjelenése és a „szellemfegyverek” elterjedése miatt alapvetően megváltoztak. Az Igazságügyi Minisztérium új, átfogó jelentést fog kiadni a lőfegyverek kereskedelméről és azt évente frissítik, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a politikai döntéshozók megkapják azokat az információkat, amelyekre szükségük van a lőfegyverek kereskedelmének kontroll alatt tartásához.

Az elnök David Chipmant jelöli az Alkohol-, Dohány- és Lőfegyverügyi Ügynökség igazgatójának, aki 25 éve dolgozik az intézménynél. Az ATF a fegyvertörvényeket végrehajtó kulcsfontosságú ügynökség, amelynek határozott vezetőre van szüksége, mivel 2015 óta nincs kinevezett igazgatója.

 

Az NRA kritikája

„Biden egyértelművé tette, hogy új javaslatai a törvénytisztelő fegyvertulajdonosok jogainak korlátozására irányulnak, miközben figyelmen kívül hagyja a bűnözőket és elveti azokat az érdemi intézkedéseket, amelyek valóban biztonságban tartják az amerikaiakat” - áll a National Rifle Association (NRA) közleményében. Víziójuk szerint a felfegyverzett lakosság védi meg leghatékonyabban magát és vagyonát a bűnözőkkel szemben.

„Azok a javaslatok, amelyeket Biden bejelentett, megkövetelhetik a törvénytisztelő állampolgároktól, hogy adják át a törvényes fegyvereiket, és lehetővé tegyék az államok számára a fegyverek elkobzására vonatkozó végzések kiterjesztését. Az NRA harcolni fog ezen rosszul megtervezett végrehajtási utasításokkal szemben.”

 

Republikánus kritikák

A kaliforniai republikánus Kevin McCarthy, a Ház kisebbségi frakciójának a vezetőjének egy tweetje szerint: „Biden elnök azt tervezi, hogy az alkotmányos (a második alkotmánykiegészítésben biztosított) jogainkat végrehajtó elnöki utasítások által széttapossa. Könnyít a bűnözőknek, és sérti a törvénytisztelő polgárok jogait. Kérem, kövesse az Alkotmányt! " Mérlegelése szerint az új szabályok „biztosan alkotmányellenes hatáskör-túllépést eredményeznek.” „A republikánusok határozottan szemben szállnak minden támadással legyen az akár törvényi, akár bírósági – a fegyvertartás és fegyverkezés jogának védelme érdekében" - tweetelte.

Greg Abbott Texas republikánus kormányzója egy tweetjében azt írta, hogy a „liberális hatalom elragadja fegyvereinket, ami veszélyezteti a második alkotmánykiegészítés szerinti fegyvertartási jogainkat. Ezt NEM engedjük meg Texasban, amely a fegyvertartás szentélye marad”, hozzátéve, hogy olyan jogszabályok bevezetését tervezi, amelyek megakadályoznák az államot a szövetségi kormány által elrendelt bármilyen fegyverintézkedés végrehajtásában.

Összefoglalva a jobboldali álláspontokat, az új és bizarr megközelítésük, miszerint semmit sem tesznek az Egyesült Államokban a fegyveres erőszak megakadályozása érdekében, követi a republikánusok által tapasztalt szokásokat, valahányszor a szigorúbb fegyverzet-ellenőrzési intézkedésekről folytatódik a vita. „Egy jó pisztollyal rendelkező srácra van szükség ahhoz, hogy fegyverrel megállítsák a rosszfiút” és – többek között – a „fegyverek védik a szabadságunkat”. 

John Kennedy Louisiana republikánus szenátora mérsékeltebb véleményként a Fox News-nak azt mondta, hogy nincs értelme a fegyver-ellenőrzés elleni érveknek: „Megítélésem szerint nem nagyobb fegyverzet-ellenőrzésre van szükségünk, hanem inkább az idióták fokozottabb ellenőrzésére.”

 

Biden konklúziója

„Rengeteg gondolatot és imát ajánlottak fel a Kongresszus tagjai a fegyveres erőszak áldozatainak és családtagjaiknak, de egyetlen szövetségi törvényt sem fogadtak el a fegyveres erőszak csökkentése érdekében” – mondta Biden elnök. „Nem elég az ima. Itt a cselekvés ideje.”

 

Források:

Tyler Olson (2021. április 8.) Biden announces slate of gun control actions, claims 'public health crisis.'Foxnews Elérhető:https://www.foxnews.com/politics/biden-guns-remarks-executive-actions

Oma Seddiq (2021.április 8.) Republicans criticize Biden's gun safety executive actions as an 'infringement' of Second Amendment rights. Business Insider 

Elérhető: https://www.businessinsider.com/republicans-criticize-bidens-gun-actions-as-unconstitutional-2021-4

Bless Levin (2021. március 28.) REPUBLICANS’ LATEST ANTI-GUN-CONTROL EXCUSE: IT HURTS MINORITIES Vanity Fair Elérhető: https://www.vanityfair.com/news/2021/03/republicans-gun-control-racism

Annie Karni (2021. április 7.) Biden to Announce Several Executive Actions to Tackle Gun Violence. The New York Times Elérhető: https://www.nytimes.com/2021/04/07/us/politics/biden-executive-actions-gun-control.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article

The White House Statements and Releases (2021. április 7.) FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces Initial Actions to Address the Gun Violence Public Health Epidemic Elérhető: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/07/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-initial-actions-to-address-the-gun-violence-public-health-epidemic/

BBC News (2021. április 8.) America's gun culture in charts Elérhető: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-41488081

 


A fenti bejegyzés marketingközleménynek minősül, nem a befektetéssel kapcsolatos kutatás függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és nem érinti a befektetéssel kapcsolatos kutatás terjesztését megelőző kereskedésre vonatkozó tiltás.

A fenti cikk sem önállóan, sem egyes részleteiben nem tekinthető pénzügyi eszköz megvásárlására, jegyzésére, eladására, kölcsönzésére, vagy tartására vonatkozó befektetési tanácsadásnak, illetve szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő rábírásnak, ajánlanak, vagy ajánlati felhívásnak. A cikknek nem célja befektetési döntéshozatali szándék megalapozása, kialakítása, illetve a befektetési döntéshozatal.

A publikációban szereplő információk csak tájékoztató jellegűek, amelyektől a jövőben ténylegesen bekövetkező események lényeges mértékben eltérhetnek. A múltbeli teljesítményből nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetve teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. A cikkben szereplő adatok és információk felhasználása az Ön felelősségére történik, a Random Capital Zrt. azok felhasználásából keletkező esetleges károkért nem vállal felelősséget.

A Random Capital Zrt. fenntartja a jogot, hogy a weboldalon található tartalmakat bármikor módosítsa, átírja.

A Random Capital Zrt. nem garantálja a cikkben található információk pontosságát, hitelességét és teljességét, ugyanis a weboldalon található bejegyzések a weboldal készítésében közreműködő személyek személyes megítélésén alapulnak, továbbá a cikk alapjául szolgáló adatok, információk különböző forrásból származnak, s azok frissítése nem tartozik a Random Capital Zrt. feladatkörei közé. A cikkben szereplő pénzügyi eszközök nem feltétlenül felelnek meg egyes befektetők befektetési céljainak, pénzügyi lehetőségeinek, kockázattűrő képességének. A jelen publikációban foglalt tájékoztató információk nem helyettesítik a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, kibocsátó(k) által kiadott hivatalos tájékoztatókat, kezelési szabályzatokat, hirdetményeket, ill. a befektetési ügyleteket bemutató ismertetőket, ezért a megalapozott befektetési döntés meghozatalához kiemelten fontos ezek áttanulmányozása, értelmezése. Hangsúlyozandó, hogy mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette-e a piac működését és kockázatát, s az teljes mértékben megfelel saját befektetési céljainak és elvárásainak, kockázatvállaló képességének, ügyleti, ill. pénzügyi eszközökre vonatkozó ismereteinek.

A cikket készítő díjazása semmilyen formában, sem közvetlenül, sem közvetetten nem függ a cikkben szereplő előrejelzéstől, állásponttól.

A fenti publikáció szerzői jogi védelem alatt áll, annak közzététele, harmadik személyek részére történő továbbküldése, átdolgozása vagy bármely más formában történő felhasználása a Random Capital Zrt. előzetes engedélyéhez kötött. A dokumentumban a más szellemi termékekből (grafikonok, adatbázisok, cikkek) való idézés mellett a forrás minden esetben feltüntetésre kerül.

Tájékoztatjuk, hogy a Random Capital Blog weboldaláról esetlegesen más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért, helyességéért és adatai biztonságáért a Random Capital Zrt. nem vállal felelősséget.