Random Reggeli

Milyen befektetési lehetőségek vannak a tőzsdén?

Amikor először regisztrálunk egy kereskedési platformra, előfordulhat, hogy teljesen idegennek érezzük a környeztet és nem tudjuk, hogy mi, mit jelent. Ez egy teljesen normális folyamat, minden kezdővel, minden szakmában megtörténik.

Amikor először regisztrálunk egy kereskedési platformra, előfordulhat, hogy teljesen idegennek érezzük a környeztet és nem tudjuk, hogy mi, mit jelent. Ez egy teljesen normális folyamat, minden kezdővel, minden szakmában megtörténik. Itt szokott kiderülni, hogy az emberben valóbban meg van-e a kíváncsiság utána járni minden apró információnak vagy inkább össze-vissza döntéseket hoz, míg végül feladja.

Ha az előbbi embertípushoz tartozunk akkor az első fontos kérdés, hogy vajon milyen eszközöket látunk a képernyőn. A Random Capital kínálatában megtalálhatjuk a számunkra megfelelő részvényeket, vagy ETF-ket.

Részvény

Depositphotos_35380289_xl-2015.jpg

Forrás: depositphotos.com

A részvény egy társaságban való tagsági jogot és különböző jogokat megtestesítő értékpapír. A részvény tulajdonosa a részesedésének arányában résztulajdonosává válik az adott cégnek, és jogosult a jövedelem és a szavazati jogok arányos részére is. Magyarországon a felnőttkorú magánszemélyek, jogi személyek, és jogi személlyel nem rendelkező szervezetek adhatják, vehetik, birtokolhatják ezen értékpapírokat.

A fejlettebb nyugati országokban a társadalom előrehaladottabb pénzügyi kultúrával rendelkezik, ezért ott jóval gyakoribb a részvények közvetlen birtoklása. Ez főleg a közép és felsőbb osztályokban jellemző, mivel jelentős, nem ritkán elsődleges jövedelemforrást jelenthet. Ahhoz, hogy részvényalapú befektetéseink lehessenek, szükségünk van szabad tőkére, amely a biztonsági megtakarításunk felett rendelkezésre áll.

Hazánkban a lakosság csekélyebb részének van nagyobb megtakarítása, és ennek is csak töredékét teszi ki a közvetlen részvénytulajdon. Az “újracsomagolt” termékek, például befektetési életbiztosítások, befektetési alapok, nyugdíj célú megtakarítások által – közvetve – a magyar lakosságnak is van egy mérhető részvényvagyona. Pontosabban a 6000 milliárd forintból nagyjából 900 milliárdnyi.

ETF

Az ETF alapok egy passzív befektetési eszköznek számítanak, és évről évre egyre nagyobb összeg fordul meg bennük.

Az ETF-ek tőzsdéken kereskedhető befektetési alapok. Angolul az „exchange traded fund” megnevezés rövidítése. Ez egy olyan értékpapír, melynek alkotó elemei szintén más értékpapírokból áll össze. Az eredeti cél az indexbe való befektetés megteremtése volt, de ma már különböző szektorokra különböző stratégiákat követő alapokról van szó. Nagy hasonlóság van a befektetési alapok és az ETF-ek között, azonban ezeket lehet napközben is kereskedni a tőzsdén is és aki tulajdonossá válik, az minden (az alapot képző) vállalatnak tulajdonosává válik. Ma már természetesen vannak olyan ETF alapok is, melyek meghatározott faktorok alapján megpróbálják a piaci hozamokat felülmúlni. Ilyenek például a tőkeáttételt magukba építő ETF-ek.

A Random Capital kínálatában rengeteg európai kibocsátású, de nemzetközi piacra is képzett ETF található, illetve a termékről szóló részletes beszámolót a Random Blog egy másik cikkében is olvashatják.

Forex

Egyszerűen, a forex – más néven deviza vagy devizatőzsde – egy adott deviza felváltása egy másikra, egy olyan áron, melybe mind a két fél beleegyezett. Ez egy decentralizált piac, ahol a világ fizetőeszközeit tőzsdén kívüli piacon kereskedik, ami nagyjából azt jelenti, hogy a kereskedelem gyors, olcsó és a csere konkrét hely nélkül történik.

A forex a világ legnagyobb piaca, amelynek átlagos napi forgalma meghaladja az 5 trillió dollárt. Ezt sok esetben magyarázatként használják arra, hogy miért annyira jövedelmező befektetési eszköz a forex. A valóságban azonban nagyon magas a kockázat és csak nagyon aktív kereskedés mellett érhető el valós siker.

A kockázatot emeli, hogy a kis mozgások miatt nagyon magas tőkeáttétellel kell kereskedni, így egy nagyobb mozgás esetén a pozíció elviheti akár a teljes portfoliónk értékét is. Sok kisbefektető kezdi ezzel a kereskedést, mielőtt részvény szektorra váltanának. 

https://www.forexlive.com/Education/!/forex-101-the-ultimate-guide-to-forex-trading-in-2020-20200721

 

Commodities / Árutőzsde

A világ különböző pontjain elérhető árutőzsdéken jellemzően nyersanyagokkal, mezőgazdasági termékekkel lehetséges a kereskedés. Az említett felsorolás tagjai tehát az olaj, földgáz, búza, kukorica, kávé, pamut, cukor és ehhez hasonló termékek. Az árutőzsdei kereskedésnek egyik fontos sajátossága, hogy jellemzően a kontraktus méretek nagyok, így a legkisebb kötésegység is több millió forintos (gyakran 10 – 20 millió forintos) pozíció felvételét eredményezheti.

Emiatt az átlagos kisbefektető számára problémás, kockázatos lehet az árupiaci kereskedés. Ugyanakkor ma már több olyan termék is van, melynél csökkentett kontraktus mérettel (mini és mikro) kontraktusokkal lehet kereskedni. A fentiek mellett számos olyan termék is elérhető, melyek az árupiaci termékek árfolyamát követik, de az ügyletet nem a határidős tőzsdét kötjük, hanem a hagyományos tőzsdei kereskedésben, vagy tőzsdén kívül, OTC piacon. Ezek a termékek azért előnyösek, mert a kontraktus méret kisebb, és akár hosszabb időtávú befektetést is lehetővé tesznek.

 

Futures / Határidős ügyletek

A tőzsdei ügyletek egyik szegmense továbbá a határidős és az opciós ügyletek egyaránt. A határidős ügyletek két csoport szerint oszthatjuk fel: a tőzsdén megkötött ügyleteket futures, a tőzsdén kívülieket forward ügyleteknek hívjuk. A forward és a futures ügyleteknél mindkét félnek joga és kötelezettsége is van az adott szerződés teljesítésére.

Futures ügyleteknek hívjuk a tőzsdei határidős ügyleteket, ilyen például az olaj árfolyama, vagy az indexekre épített futures termékek. A futures szerződések meglehetősen szigorú szabályok mentén működnek, csak meghatározott termékekre, lejáratokra, mennyiségekre köthetők a szerződések.

Forward ügyletek a tőzsdén kívüli ügyletek és a szabályokat pontosan figyelembe véve bármilyen személlyel köthetők, és tematikája állhat bármiből. Jellemzően nem az ügylet lejáratának napját, hanem a hosszát határozzák meg (általában 1 hónapos, negyedéves, fél éves vagy akár éves léptékekben is). Ezek a szerződések végső esetben magánjogi megállapodások, amelyeknek a nagy előnye a rugalmasság és a szabadság.

 

Opció

Depositphotos_243125746_xl-2015.jpg

Forrás: depositphotos.com

Az opciós ügyletnek olyan szerződéseket nevezünk, melyek csak az egyik félnek biztosítanak vételi vagy eladási jogot egy értékpapír kereskedésére. A tényállást leegyszerűsítve: az opció a vásárlójának jogot ad, míg az opció eladóját kötelezettséggel terheli. 

Két fajta opció létezik: a Call (vételi) opció, valamint a Put (eladási) opció. A vételi opció vételi jogot biztosít jogosultjának (vevőjének), míg az opció kiírója (eladója) kötelezettséget vállal az eladásra. Ezzel szemben az eladási opció eladási jogot biztosít jogosultjának, míg az opció kiírója kötelezettséget vállal a vételre. Fontos figyelembe venni az idő tényezőt, mely jelentősen befolyásolja az opció árfolyamát, hiszen a lejárathoz közeledve egyre nagyobb vagy kisebb a szerződésben szereplő árfolyam bekövetkezésének esélye.

Az opcióknak két típusát különböztetjük meg: az európait és az amerikait. Az európai típusú opciók esetében a joggal csak egyetlen időpontban, az opciók lejáratakor lehet élni. Míg az amerikai típusú opciók esetében a joggal az opciók lejáratakor bármikor élni lehet.

Források:

https://elemzeskozpont.hu/befektetes-kezdoknek-befektetesi-lehetosegek

https://penzugyi-tudakozo.hu/befektetesek-tipusai-kockazatai-jellemzoi/

https://www.investopedia.com/articles/basics/11/3-s-simple-investing.asphttps://www.investopedia.com/trading-instruments-4427763

A fenti bejegyzés marketingközleménynek minősül, nem a befektetéssel kapcsolatos kutatás függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és nem érinti a befektetéssel kapcsolatos kutatás terjesztését megelőző kereskedésre vonatkozó tiltás.

A fenti cikk sem önállóan, sem egyes részleteiben nem tekinthető pénzügyi eszköz megvásárlására, jegyzésére, eladására, kölcsönzésére, vagy tartására vonatkozó befektetési tanácsadásnak, illetve szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő rábírásnak, ajánlanak, vagy ajánlati felhívásnak. A cikknek nem célja befektetési döntéshozatali szándék megalapozása, kialakítása, illetve a befektetési döntéshozatal.

A publikációban szereplő információk csak tájékoztató jellegűek, amelyektől a jövőben ténylegesen bekövetkező események lényeges mértékben eltérhetnek. A múltbeli teljesítményből nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetve teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. A cikkben szereplő adatok és információk felhasználása az Ön felelősségére történik, a Random Capital Zrt. azok felhasználásából keletkező esetleges károkért nem vállal felelősséget.

A Random Capital Zrt. fenntartja a jogot, hogy a weboldalon található tartalmakat bármikor módosítsa, átírja.

A Random Capital Zrt. nem garantálja a cikkben található információk pontosságát, hitelességét és teljességét, ugyanis a weboldalon található bejegyzések a weboldal készítésében közreműködő személyek személyes megítélésén alapulnak, továbbá a cikk alapjául szolgáló adatok, információk különböző forrásból származnak, s azok frissítése nem tartozik a Random Capital Zrt. feladatkörei közé. A cikkben szereplő pénzügyi eszközök nem feltétlenül felelnek meg egyes befektetők befektetési céljainak, pénzügyi lehetőségeinek, kockázattűrő képességének. A jelen publikációban foglalt tájékoztató információk nem helyettesítik a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, kibocsátó(k) által kiadott hivatalos tájékoztatókat, kezelési szabályzatokat, hirdetményeket, ill. a befektetési ügyleteket bemutató ismertetőket, ezért a megalapozott befektetési döntés meghozatalához kiemelten fontos ezek áttanulmányozása, értelmezése. Hangsúlyozandó, hogy mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette-e a piac működését és kockázatát, s az teljes mértékben megfelel saját befektetési céljainak és elvárásainak, kockázatvállaló képességének, ügyleti, ill. pénzügyi eszközökre vonatkozó ismereteinek.

A cikket készítő díjazása semmilyen formában, sem közvetlenül, sem közvetetten nem függ a cikkben szereplő előrejelzéstől, állásponttól.

A fenti publikáció szerzői jogi védelem alatt áll, annak közzététele, harmadik személyek részére történő továbbküldése, átdolgozása vagy bármely más formában történő felhasználása a Random Capital Zrt. előzetes engedélyéhez kötött. A dokumentumban a más szellemi termékekből (grafikonok, adatbázisok, cikkek) való idézés mellett a forrás minden esetben feltüntetésre kerül.

Tájékoztatjuk, hogy a Random Capital Blog weboldaláról esetlegesen más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért, helyességéért és adatai biztonságáért a Random Capital Zrt. nem vállal felelősséget.