random reggeli
számlanyitás

Varga Gusztáv

2021-07-12

Mit üzen a Fed az amerikai piacon befektetőknek?

A jegybank szerepét betöltő intézmény a vártnál korábbi kamatemelést jelzett, emellett a befektetőknek egyéb tényezőket is figyelembe kell venniük ebben az összetett ciklusban.

A részvény- és kötvénypiacok az elmúlt időszakban erősen igazodtak az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve 2023-ra prognosztizált két kamatemeléséhez. A volatilitás fennmaradt, miután a St. Louis Fed elnöke, James Bullard úgy vélte, hogy a kezdeti kamatemelés már 2022-ben bekövetkezik.

A „galamb – héja” némileg elcsépelt, de plasztikus ellentétet alapul véve, azt látjuk, hogy az évekig galamblelkű FED most – meglepetésként – héjaként jelenik meg, amely megdöntheti az uralkodó „reflexiós kereskedelem” (követő szabályozás) gyakorlatát, amely olyan nemzetgazdasági beruházásokra összpontosít, amelyek hagyományosan profitálnak a gazdasági növekedésből és az emelkedő fogyasztói árakból. A hosszabb lejáratú kötvények hozama csökkent, míg a rövid lejáratú hozamok csekély mértékben emelkedtek, a dollár pedig erősödött a főbb devizákkal szemben. Az amerikai tőzsdén növekedési részvények gyarapodtak, míg az érték alapú papírok árfolyama csökkent.

 

A dollárindex (DXY) az USA dollár értékváltozását mutatja más jelentős devizákhoz képest.

 

 

 

Az, hogy a piacok ennyire reagáltak a Fed nyilvánvaló forgatókönyvére, azt jelzi, hogy a befektetők még mindig nagyon hisznek a jegybank narratívájában. A közelmúltbeli volatilitás egy része azonban technikai zavar lehetett, és a befektetők akkor járnak el helyesen, ha a Fed pozícióinak meghatározására támaszkodnak sajátjuk kialakításában.

A „monetáris politika" kifejezés a Federal Reserve által a nemzeti gazdasági célok előmozdítását célzó pénz és hitel elérhetőségének és költségeinek befolyásolására tett intézkedéseket jelenti. Az 1913-as Federal Reserve Act felhatalmazást adott a Federal Reserve-nek a monetáris politika meghatározására, ellenőrizve a monetáris politika három eszközét – a nyíltpiaci műveleteket a diszkontrátát és a tartalékkövetelményeket. A FED – teljes nevén, magyar fordításban Szövetségi Tartalék Rendszer – Kormányzótanácsa felel a diszkontrátáért és a tartalékkövetelményekért, a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) pedig a nyíltpiaci műveletekért. A három eszköz segítségével a Federal Reserve befolyásolja a letétkezelő intézmények (kereskedelmi bankok) által a Federal Reserve Bankoknál elhelyezett pénzösszegek iránti keresletet és kínálatot, alakítva a szövetségi alapok kamatát.

A nyíltpiaci műveletek (OMO) – értékpapírok vásárlása és eladása a nyílt piacon; a központi bank által használt kulcsfontosságú eszköz a monetáris politika végrehajtásában.

A diszkontráta az a kamatláb, amelyet a kereskedelmi bankok és más letétkezelő intézmények részére számítanak fel a regionális szövetségi tartalékbanktól kapott hitelekre.

A kötelező tartalékráta a központi bank által meghatározott minimális tartalékolási arány. A kereskedelmi bankok a náluk elhelyezett betétek összegének legalább ezen hányadát kötelesek jegybanki betét vagy készpénz formájában tartalékolni, szabályozva a bankok likviditását. A Fed a lazítás érdekében jelenleg nulla %-ban állapította meg a rátát.

A szövetségi alapok árfolyamának változása olyan eseményláncot indít el, amely befolyásolja az egyéb rövid távú kamatlábakat, devizaárfolyamokat, a hosszú távú kamatlábakat, a pénz és a hitel összegét, és végső soron számos gazdasági változót, beleértve a foglalkoztatást, kibocsátást, valamint az áruk és szolgáltatások árát.

Ez egy örök vitához vezet: vajon a gazdasági adatok és a piacok diktálják-e a Fed politikáját, vagy a politika alakítja-e az adatokat és a piacokat? Az utóbbi tűnt dominánsnak a 2008-as pénzügyi válságot követő 11 évben. Jóindulatú infláció és kamat alakult ki az időszakban, így a Fed a növekedési, foglalkoztatási vagy inflációs adatokra nemigen reagált. A tőzsdei volatilitás többnyire szolid maradt, és az amerikai részvények a gazdaságtörténet egyik legjobb árfolyam – emelkedését élvezték.

Ebben az időszakban a befektetők túlérzékenyek lettek a Fed kommunikáció minden szavára. Az elmúlt ciklusban két példa is bizonyítja, hogy a kommunikáció közvetlen bajt okozott.

(A 2013-as Taper Tantrum esetét és a 2018. évi karácsony előestéjén történteket a függelékben írjuk le.)

 

Bonyolultabb időszak kezdődik

Nemcsak egy új gazdasági ciklusban vagyunk, de valószínűleg egy eseménydúsabb, bonyolultabb időszak kezdődik. Ebben a környezetben a befektetők nem csupán a Fed pozícióját vehetik figyelembe–, mivel egy bonyolultabb piaci szakaszban működnek. A mai Fed politikai eszközei, – bár nagyrészt megegyeznek a pénzügyi válság idején alkalmazott eszközökkel –, az akkori ciklustól jelentősen eltérő piaci dinamika közepette játszanak szerepet. Vegyük figyelembe ezeket a tényezőket: 

 

  • A beavatkozás célja és mértéke: A globális pénzügyi válság korában a Fed politikai célja a hitelválság megoldása volt. Monetáris eszközei közvetlenül javíthatták és szabályozhatták a likviditást, amely a válság miatti aggodalom alapkérdése volt.
  • A mai Fed példátlan gyorsasággal és óriási nagyságrendekkel reagált a közegészségügyi válság gazdasági hatásaira – a hasonlóan páratlan költségvetési kiadásokkal párhuzamosan, amelyek valószínűleg a gazdasági növekedést és az inflációt egyaránt ösztönzik.
  • Rengeteg készpénz és kiszámíthatatlan zavarok: A világjárvány utáni gazdasági fellendülés jellege nagyon kiszámíthatatlan volt. A háztartások jellemzően jelentős megtakarításokkal rendelkeznek, és a vállalati pénzkassza is történelmi csúcsokat ért el; de az ellátási lánc szűk keresztmetszetei sok vállalkozás számára zavarónak bizonyultak, továbbá az inflációs adatok riasztóan magasak. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a munkaerő alkalmazási változások súlyosan befolyásolják a munkaerőpiaci fellendülést.
  • Különböző politikai célkitűzések: Végül és kritikusan mindez akkor fordul elő, amikor a Fed teljesen új politikai keretet foglal el. A központi bank elmozdult attól a hagyományos alapállásából, hogy az alacsonyabb munkanélküliség magasabb inflációhoz vezet, ehelyett az „átlagos inflációs célkitűzés” és a „maximális foglalkoztatás” célkitűzéseit követi. Ebben az újonnan kidolgozott keretrendszerben a Fed részéről kevésbé nyilvánvaló, hogy az előrejelzések vagy az adatok milyen mértékben fogják őket vezérelni.
  • A finanszírozás központja a költségvetés irányába tolódik.
  • A Biden-adminisztráció attól vár politikai előnyöket, hogy a költségvetési finanszírozás kerül előtérbe és az emberek közvetlen segélyezését tekintik hatékonyabbnak a technokrata jellegű Federal Reserve monetáris szabályozásával szemben

 

Ez nem azt jelenti, hogy a befektetőknek figyelmen kívül kellene hagyniuk a jegybanki jelzéseket. A monetáris politika és a politikai váltások időzítése továbbra is alapvető, ezenkívül a befektetőknek figyelembe kell venniük a közép- és hosszú távú kamatlábak irányát és szintjét, mivel ezek kulcsfontosságú tényezők a hitel – és részvényértékelés szempontjából. Vizsgálandó még a rövid és hosszú lejáratú kötvényhozamok elmozdulása, a hozamgörbe meredekebbé vagy enyhébb meredekségűvé válása is.

A befektetőknek középtávon továbbra is a magasabb kamatlábak és az infláció szempontjából kell pozícionálniuk portfólióikat. Ez azt jelenti, hogy kerülniük kell az extrém stílusú elfogultságokat, és arra kell összpontosítaniuk, hogy a túlzottan árazott értékpapírokat leválasszák, míg a minőségi és a növekedési részvényeket kedvező áron vásárolják.

Mostanában az uralkodó piaci eszmecsere a FOMC ülése és annak sajtótájékoztatója körül zajlott. 

A Fed a gazdaság stabilizálása érdekében hangsúlyozta a COVID-19 járvány kezdetén indított eszközvásárlási programja fenntartását, emellett olyan előrejelzéseket tett közzé, amelyek a jövő évi kamatemelés esélyeinek növekedésére utalnak. (A részletes értékelést a 3. függelék tartalmazza.)

A Fed mérlege valójában egy további eszköz az eszköztárban. Ugyanúgy, mint ahogyan a FED igénybe veszi a kommunikációt, úgy a saját mérlegének nagyságát is felhasználja. Amikor a COVID pandémia során– pénzteremtéssel – elkezdte növelni a mérlegét, akkor valójában le kellett szorítania a hosszabb távú kamatlábakat, továbbá üzenetet kellett küldenie arról, hogy a monetáris politikája mennyi ideig marad alkalmazkodó, és segíteni fogja a pénzügyi feltételeket, amelyek támogatják a gazdasági nyitást. Idén az USA GDP növekedése 8%-ot meghaladónak látszik, a munkanélküliségi ráta további csökkenése mellett. A fogyasztói bizalom és az üzleti bizalom megélénkült. Tehát az a kérdés merül fel a befektetőben, vajon valóban szükség van-e arra, hogy a Fed ugyanúgy nyomja a gázpedált, hogy továbbra is havonta 80 milliárd dollárért vásároljon kincstárjegyeket, és havonta 40 milliárd dollárért vásárol a jelzáloggal fedezett értékpapírokat.

A Fed-féle utóbbi megnyilatkozásai sok befektetőt optimistává tettek, bár ezek a Fed-jelek nem tűnnek teljesen meglepőnek az amerikai gazdaság erejét tekintve.

 

A Fed dot plot

A további befektetői beszélgetések az áremelések körül zajlanak. A Fed FOMC tagjainak várakozásainak ismertetésére az alábbi „dot plot-ot (pontdiagrammot) teszi közzé negyedévente.

dotplot.png

Az egyes döntéshozó tagok véleményét mutatja arról, hogy a kamatemelés várható útja és üteme milyen egyéni várakozásokkal várható, sok szubjektivitással. (Például 2022-re két tag 0,6%, öt tag 0,4 % és 10 tag változatlan, 0,25%-os alapkamatra számít).

Néha a dot plot fejfájást okozhat a Fed számára, mert zavaró üzeneteket küldhet a pénzügyi piac résztvevőinek. De néha lehet, hogy ez egy kisértés. A zavaros üzenet, ami az FOMC júniusi ülésén bemutatásra került, a pontokban nagyon sápadt elmozdulást mutat felfelé. A befektetők 2022-ben kamatemelésre számítanak, méghozzá valószínűleg többre, mint egyszeri emelésre, míg az FOMC számos tagja csak 2023-ban lát kamatemelést, és néhányan 2023-ban akár egynél több kamatemelésre is számítanak, mint azt Powell elnök leírja, vagyis tudható, hogy nincs konszenzus. Ez csupán az egyes résztvevők pontjainak érdekes gyűjteménye.

 

További kérdés, hogy átmeneti vagy tartós lesz-e az infláció?

Egyes elemek nagyon világosan és könnyen áttekinthetően átmenetiek. Az infláció bármelyik érzékeny szektora: szállodák, szabadidő és vendéglátás, éttermek, repülőjegyek, új és használt autók árai – mind tükrözik az ellátási lánc szakadásait, amelyek átmenetinek számítanak, mivel a kereslet sokkal gyorsabban növekszik, mint amennyi kapacitás megnyílni képes a termelés vagy a szolgáltatás oldalán, ezek inflációs nyomást teremtenek. Ezekre az átmeneti jelenségekre nagyon könnyű rámutatni. A Fed döntéshozói azonban egyre nagyobb számban aggódnak amiatt, hogy hogy ezek az árnyomások a vártnál tovább tartanak.

Ha nem átmeneti jellegűek, akkor a Fed-nek, még gyorsabban kell haladnia a mérlege csökkentése irányába és kommunikálnia kell üzenetét, hogy kézben tartja az inflációt. Eddig az amerikai piac a részvényárfolyamok növekedésével, vagyis tömegesen új befektetésekkel reagált.

Kezdetben a makropiacok különféle módokon mozogtak, amelyeket általában a FOMC-ülés nagyon kísérteties eredményeivel lehetett társítani. Például az amerikai dollár  felértékelődött. A kamathozam görbe ellaposodott, vagyis a hosszabb lejárati kamatlábak csökkentek és a rövidebb lejárati kamatlábak emelkedtek. Az inflációs ráta is csökkent, ami azt sugallja, hogy a befektetőket kevésbé aggasztotta a kifutó infláció, mint a FOMC ülését megelőzően. 

A befektetők azt hozták ki az FOMC áprilisi üléséről szóló jegyzőkönyvből, hogy a Fed a gazdasági adatok közül a munkaerő-piaci adatokat tekinti a legfontosabb adatoknak. Ennek oka az volt, hogy Powell elnök a FOMC áprilisi sajtótájékoztatójának nagy részén a munkaerőpiacról beszélt, és viszonylag kevesebb időt fordított az inflációra. Amikor valóban beszélt az inflációról, úgy tűnt, hogy átmenetinek, vagy valószínűleg átmenetinek jellemezte, ami távol tartotta a befektetőket attól a gondolattól, hogy a közelgő további inflációs adatok fontosak lehetnek a Fed számára.

A júniusi FOMC-tanácskozás után a legtöbb befektető arra számít, hogy a „kúpos folyamat” beindul –, ami az alapkamat emeléséről és későbbi csökkentéséről szóló grafikon alakjára utal. A folyamat valamivel korábban megkezdődik, mint amire a piac számított, mivel a legtöbb ember azt várja a Fed-től, hogy januárban kezdje meg a kúpos folyamatot úgy, hogy annak hivatalos bejelentése decemberben érkezik. Más befektetők arra számítanak, hogy a Fed sokkal korábban megkezdheti ezt a folyamatot.

Az teljesen világos, hogy a Fed-nek még mindig sok kommunikációra van szüksége, és a Fed üzeneteire figyelő befektetőknek mozgalmas nyaruk lesz. 

Sok befektető küzd azért, hogy mérlegelje a lehetséges kockázatokat, és felmérje, hogy a kedvezőtlen események hogyan befolyásolhatják portfóliójukat. Végülis nem könnyű előre látni mind a pénzügyi, mind a személyes kihívásokat, amelyek a piaci volatilitás miatt merülhetnek fel.  

 

Függelék 1

A 2013. évi „Taper Tantrum” (kúpos hisztéria)

A 2008-as pénzügyi válságra és az azt követő recesszióra reagálva a Federal Reserve a mennyiségi lazítás néven ismert pénzpolitikát vezette be, amely nagy összegű kötvények és egyéb értékpapírok vásárlását foglalja magában, jegybanki pénzteremtést követően. Elméletileg ez növeli a pénzügyi szektor likviditását a stabilitás fenntartása és a gazdasági növekedés előmozdítása érdekében. A pénzügyi szektor stabilizálása ösztönözte a hitelezést, hogy a fogyasztók költhessenek és a vállalkozások beruházhassanak.

Történelmileg a mennyiségi lazítást, a monetáris politikát, amelynek célja, hogy több dollárt fektessenek be a gazdaság vérkeringésébe, csak rövid távú megoldásként tartották számon, mivel fennállt a veszélye annak, hogy inflációhoz vezet. A hagyományosan gondolkodó közgazdászok ragaszkodnak ahhoz, hogy ha a Federal Reserve túl sokáig táplálja a gazdaságot, az elkerülhetetlen következményekkel jár. A szűkülésnek, amely fokozatosan csökkenti a Fed által a gazdaságba pumpált pénz mennyiségét, elméletileg fokozatosan csökkentenie kellett a gazdaságnak a Fed által teremtett pénztől való függését, és lehetővé kellett tennie a Fed számára, hogy egyre kevésbé működjön a gazdaság mankójaként.

A 2008-as pénzügyi válság óta eltelt időszakban a Fed megháromszorozta mérlegének méretét mintegy 1 billió dollárról körülbelül 3 billió dollárra azáltal, hogy közel 2 billió dollárért vásárolt kincstárjegyekből és egyéb pénzügyi eszközökből a piac alátámasztására. A befektetők érzékelték, hogy a folyamatos vásárlások révén az eszközárak a folyamatos, masszív Fed-támogatásától függtek.

2013-ban Ben Bernanke, a Federal Reserve elnöke bejelentette, hogy a Fed valamikor a jövőben csökkenteni fogja kötvényvásárlásainak volumenét.

A Fed eszközvásárlási rátájának csökkentésére irányuló jövőbeli politika hatalmas negatív sokkot jelentett a befektetői várakozásokra nézve, mivel a Fed a világ legnagyobb vásárlójává vált. Mint minden keresletcsökkenés esetében, a csökkentett Fed vásárlások a kötvényárak csökkenését eredményezték volna. A kötvénybefektetők azonnal reagáltak a kötvényárak jövőbeni csökkenésének kilátására a kötvények értékesítésével, ami lenyomta a kötvények árát. Természetesen a csökkenő kötvényárak mindig magasabb hozamokat jelentenek, így az amerikai kincstárjegyek hozamai felfelé nőttek.

Fontos megjegyezni, hogy ezen a ponton még nem történt meg a Fed eszközeinek tényleges eladása, vagy a Fed mennyiségi lazítási politikájának szűkülése. Bernanke elnök megjegyzései csak arra a lehetőségre utaltak, hogy egy későbbi időpontban a Fed ezt megteheti. Az akkori szélsőséges kötvénypiaci reakció, hogy a jövőben pusztán kevesebb támogatást érkezhet, aláhúzta, hogy a kötvénypiacok milyen mértékben váltak a Fed élénkítésének rabjává.

Sok szakértő úgy vélte, hogy a tőzsde követheti a példát, mivel a Fed-től a kötvényvásárlásokon keresztül a gazdaságba áramló pénzről is széles körben ismert volt, hogy támogatja a részvényárakat. A piaci reakció arra a kilátásra, hogy a Fed szűkít, az potenciálisan süllyedő gazdaságot jövendölt. Ehelyett a Dow Jones Ipari Átlagindex csak átmeneti csökkenést mutatott 2013 közepén.

 

Függelék 2 

A 2018. év karácsonya

A 2018. évben karácsony estéjén a medvepiac területre történő esés is a jegybank nyilvánvaló jelzésének tulajdonítható –a Wall Street befektetői részére egy ritka – és nem kívánt – ajándékként.

Az S&P 500 index a 2400 pontos nyitást követően 50 pontot esett zárásig, kétes S &P 500 rekord napon belül.

Ezt a statisztikát a Dow Jones Market Data is megerősítette, amely szerint a 2018 karácsonyát megelőző napnál korábban az index legnagyobb csökkenése 1933. december 23-án volt.

A piacon azok az aggodalmak állították be az indexek meredek csökkenését, hogy a Federal Reserve túl gyorsan normalizálja a kamatlábakat, közben a folyamatos vámvita Kína és az Egyesült Államok között elfajul, ami durva recesszióba vezethet, miközben egyes fejlett gazdaságok már a lassulás jeleit mutatták.

Növelte az aggodalmakat Steven Mnuchin pénzügyminiszter tweetje, amely a bankrendszer egészségi állapotát értékelte és az eredmény egyes, korábban megbízhatónak tekintett bankok likviditásával kapcsolatosan kérdéseket vetett fel A pénzügyminiszter ragaszkodott hozzá, hogy a bank vezetőinek hívásai csak egy rutinellenőrzést követtek.

 

Függelék 3

A FED FOMC legújabb állásfoglalásának nem hiteles fordítása

FOMC nyilatkozata 2021. június 16-án:

A Federal Reserve elkötelezett amellett, hogy teljes eszköztárát felhasználja az Egyesült Államok gazdaságának támogatására ebben a kihívásokkal teli időszakban, ezzel elősegítve maximális foglalkoztatási és árstabilitási céljait.

Az oltások terén elért eredmények csökkentették a COVID-19 terjedését az Egyesült Államokban. Ezen előrelépés és az erős politikai támogatás közepette erősödtek a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatás mutatói. A járvány által leginkább hátrányosan érintett ágazatok továbbra is gyengék, de javulást mutattak. Az infláció emelkedett, ami nagyrészt az átmeneti tényezőket tükrözi. Az általános pénzügyi feltételek továbbra is kedvezőek, részben tükrözik a gazdasági helyzetet, valamint az Egyesült Államok háztartásainak és vállalkozásainak hitelfelvételét támogató politikai intézkedéseket.

A gazdaság útja jelentősen függ a vírus pandémia lefolyásától. Az oltások terén elért eredmények valószínűleg továbbra is csökkentik a közegészségügyi válság gazdaságra gyakorolt hatásait, de a gazdasági kilátások kockázatai továbbra is fennállnak.

Az FOMC arra törekszik, hogy hosszabb távon a maximális foglalkoztatottság legyen és az infláció 2%– os értéket vegyen föl. Mivel az infláció tartósan e hosszabb távú cél alatt alakul, az FOMC arra törekszik, hogy egy ideig mérsékelten 2% fölötti inflációt érjen el, hogy az infláció átlagosan 2%– os legyen az idő múlásával, és a hosszabb távú inflációs várakozások továbbra is 2%-on rögzüljenek. Az FOMC fenntartja a monetáris politika alkalmazkodó irányvonalát mindaddig, amíg ezeket az eredményeket el nem éri. A bizottság úgy határozott, hogy a szövetségi alapok kamatlábát 0 és 1/4% között tartja, és ezt a céltartományt addig tartja, amíg a munkaerő-piaci viszonyok el nem érik az FOCM elvárásaival összhangban lévő szintet. A maximális foglalkoztatottság célja mellett az infláció 2%-ra emelkedett, és jó útnak tűnik egy ideig mérsékelten meghaladni a 2%-ot. Ezenkívül a Federal Reserve továbbra is növeli a kincstári értékpapírok állományát legalább havi 80 milliárd dollárral és az ügynökségi jelzálog fedezetű értékpapírok állományát legalább havi 40 milliárd dollárral, amíg jelentős további elmozdulás nem történik a bizottság maximális foglalkoztatási és árszintje stabilitási céljainak elérése irányában. Ezek az eszközvásárlások elősegítik a piac zavartalan működését és az alkalmazkodó pénzügyi feltételeket, ezáltal támogatva a háztartások és vállalkozások hitelfelvételét. 

A monetáris politika megfelelő álláspontjának értékelése során az FOMC továbbra is figyelemmel kíséri a beérkező információknak gazdasági kilátásokra gyakorolt hatásait. A bizottság készen áll a monetáris politika – álláspontjának megfelelő –kiigazítására, ha olyan kockázatok jelennek meg, amelyek akadályozhatják a bizottság céljainak elérését. Az FOMC értékelése sokféle információt fog figyelembe venni, ideértve a közegészségügyről, a munkaerő-piaci viszonyokról, az inflációs nyomásról és az inflációs várakozásokról, valamint a pénzügyi és nemzetközi fejleményekről szóló statisztikákat és elemzéseket.

 

 

Források:

Investopedia Team (2020. október 13.) Taper Tantrum The Investopedia Elérhető: https://www.investopedia.com/terms/t/taper-tantrum.asp#:~:text=1%20Taper%20tantrum%20refers%20to%20the%202013%20collective,continued%20to%20recover%20after%20the%20tapering%20program%20began.

Fed honlap. Letöltve 2021. június 29-én.) Federal Open Market Committee. Elérhető: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomc.htm

Investopedia Team (2021.május 10.) MONETARY POLICY  FEDERAL RESERVE

Dot Plot. The Investopedia Elérhető: https://www.investopedia.com/dot-plot-4581755

Sophie Caronello (2021. június 16.) The Fed’s New Dot Plot After Its June Policy Meeting Bloomberg Elérhető: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-16/the-fed-s-new-dot-plot-after-its-june-policy-meeting-chart

Fed honlap. (Letöltve: 2021. június 29-én.) Federal Reserve issues FOMC statement. Federal Reserve Elérhető: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20210616a.htm

Market Watch (letöltve 2021. június 29-én) U.S. Dollar Index (DXY) Elérhető: https://www.marketwatch.com/investing/index/dxy


A fenti bejegyzés marketingközleménynek minősül, nem a befektetéssel kapcsolatos kutatás függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és nem érinti a befektetéssel kapcsolatos kutatás terjesztését megelőző kereskedésre vonatkozó tiltás.

A fenti cikk sem önállóan, sem egyes részleteiben nem tekinthető pénzügyi eszköz megvásárlására, jegyzésére, eladására, kölcsönzésére, vagy tartására vonatkozó befektetési tanácsadásnak, illetve szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő rábírásnak, ajánlanak, vagy ajánlati felhívásnak. A cikknek nem célja befektetési döntéshozatali szándék megalapozása, kialakítása, illetve a befektetési döntéshozatal.

A publikációban szereplő információk csak tájékoztató jellegűek, amelyektől a jövőben ténylegesen bekövetkező események lényeges mértékben eltérhetnek. A múltbeli teljesítményből nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetve teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. A cikkben szereplő adatok és információk felhasználása az Ön felelősségére történik, a Random Capital Zrt. azok felhasználásából keletkező esetleges károkért nem vállal felelősséget.

A Random Capital Zrt. fenntartja a jogot, hogy a weboldalon található tartalmakat bármikor módosítsa, átírja.

A Random Capital Zrt. nem garantálja a cikkben található információk pontosságát, hitelességét és teljességét, ugyanis a weboldalon található bejegyzések a weboldal készítésében közreműködő személyek személyes megítélésén alapulnak, továbbá a cikk alapjául szolgáló adatok, információk különböző forrásból származnak, s azok frissítése nem tartozik a Random Capital Zrt. feladatkörei közé. A cikkben szereplő pénzügyi eszközök nem feltétlenül felelnek meg egyes befektetők befektetési céljainak, pénzügyi lehetőségeinek, kockázattűrő képességének. A jelen publikációban foglalt tájékoztató információk nem helyettesítik a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, kibocsátó(k) által kiadott hivatalos tájékoztatókat, kezelési szabályzatokat, hirdetményeket, ill. a befektetési ügyleteket bemutató ismertetőket, ezért a megalapozott befektetési döntés meghozatalához kiemelten fontos ezek áttanulmányozása, értelmezése. Hangsúlyozandó, hogy mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette-e a piac működését és kockázatát, s az teljes mértékben megfelel saját befektetési céljainak és elvárásainak, kockázatvállaló képességének, ügyleti, ill. pénzügyi eszközökre vonatkozó ismereteinek.

A cikket készítő díjazása semmilyen formában, sem közvetlenül, sem közvetetten nem függ a cikkben szereplő előrejelzéstől, állásponttól.

A fenti publikáció szerzői jogi védelem alatt áll, annak közzététele, harmadik személyek részére történő továbbküldése, átdolgozása vagy bármely más formában történő felhasználása a Random Capital Zrt. előzetes engedélyéhez kötött. A dokumentumban a más szellemi termékekből (grafikonok, adatbázisok, cikkek) való idézés mellett a forrás minden esetben feltüntetésre kerül.

Tájékoztatjuk, hogy a Random Capital Blog weboldaláról esetlegesen más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért, helyességéért és adatai biztonságáért a Random Capital Zrt. nem vállal felelősséget.