Random Reggeli

Racionalizálható félelem a piacon

A félelem egyike a hat alapvető emberi érzelemnek, zsigeri, ösztönös és megmagyarázhatatlan. Birodalmak, civilizációk és vallások felemelkedésében, majd bukásában játszott alapvető szerepet. Mindemellett persze a tőzsdén, a krachokban, és végső soron az összes árfolyammozgásban is megfigyelhetjük.

Érdekes dolog ez: a tőzsdén tulajdonképpen az érzelem válik számokká, mintegy aprópénzre váltjuk mindenki félelmét (vagy félelmének hiányát), mégsem tudjuk az árfolyamokon keresztül kezelni a félelmet. Túl nagy a zaj, túl sok a kilengés. Az igény azonban, hogy a félelmet mérni tudjuk, továbbra is fennmaradt, így született meg közel 30 éve a VIX indikátor (CBOE Volatility Index), amely úttörő a piaci hangulat szondázásában.

A VIX rövid ismertetése

VIX számításának alapvető ötlete egyszerű: nem a piac jelenlegi volatilitásának mértékét tükrözi, hanem a jövőbeli (implikált) volatilitást próbálja mérni. A tőzsdén a jövőbeliség egy fontos kérdés, és általában csak meglehetősen bizonytalan állításokat lehet tenni a jövővel kapcsolatosan, de ebben az esetben a határidős opciók egy olyan eszközt adnak a kezünkbe, ami segít mérni a jövőbeli volatilitást. A VIX konkrét számításában az S&P 500 index opcióit (SPX) veszi alapul. A metódus a heti és havi lejáratú SPX ATM és OTM opciók (CALL és PUT opciók egyaránt szerepelnek) árainak súlyozott átlagolásával számol, és ebből következtet a jövőbeli volatilitásra. Bár az előző mondat is problémásnak tűnhet elsőre, a matematikai részletek még sokkal bonyolultabbak, részben a szórás (variancia, volatilitás) kiszámításának, részben az opciók árazásának komplexitása miatt, így talán egyszerűbb lépésenként bemutatni a VIX számítását.

  • Kiválasztjuk a vizsgálandó SPX opciókat az alábbi feltételek szerint: széles strike price tartomány, OTM opciók, két egymást követő lejárati dátum (az egyik 30 napnál kisebb, a másik 30 napnál nagyobb)
  • Kiszámítjuk az egyes opciók hozzájárulását az adott lejárat teljes varianciájához
  • A két különböző lejárat varianciáját interpoláljuk, így megkapjuk a 30 napos lejárat varianciáját
  • Négyzetgyökvonás után megkapjuk a standard szórást
  • VIX = standard szórás × 100

Arra még talán érdemes kitérni a VIX számításának bemutatásakor, hogy miért tartják „félelem-indexnek”, és a számítás alapján két oka is lehet ennek. Az egyik, hogy a volatilitás megnövekedése általában pánikot jelent, hiszen a nagy tőzsdei kilengéseket a kereskedők, befektetők zöme nem szereti. A másik, hogy válságok, pánikhelyzetek első jelei után általában megnövekedik a fedezetként működő opciók iránti kereslet, és ez is növeli a VIX értékét. Mivel az S&P 500 az egyik „legteljeskörűbb” tőzsdeindex, nem túlzás azt mondani, hogy a VIX a piac teljes hangulatát jól jelzi.

A VIX és az S&P 500 index kapcsolata

Már fentebb is látszott, hogy a VIX és az S&P 500 árfolyama többszörösen is összefonódik, így logikus lehet a kérdés, hogy van-e köztük korreláció, és ha igen, milyen erős és milyen irányú. Mielőtt konkrét adatokat és grafikonokat vennénk elő, érdemes belegondolni, hogy milyen eredményt várunk. Ha az S&P 500 index árfolyama emelkedik, akkor az egy optimista befektetői, kereskedői hangulatot jelent. Az optimizmus általában a kockázatvállalási kedv növekedésével jár, tehát a fedezetként kötött opciók száma nem lesz magas, így az opciók volatilitása is csökken, tehát a VIX értékében csökkenést várunk. Ellenkező esetben, pesszimista (vagy éppen pánikhangulatú) befektetési környezetben a biztosítékok szerepe megnövekszik, a fedezetként funkcionáló opciók iránti kereslet szintén nő, ebből következőleg a volatilitás és a VIX árfolyama is. A várakozás tehát az, hogy hosszabb távon negatív korreláció lesz az S&P 500 árfolyama és a VIX között.  

A fenti ábrán pontosan ez a kapcsolat látható. A fő trendek egymással ellenkező irányba mozognak, és bár a minimumértékek-maximumértékek tekintetében nem teljes a hasonlóság, a lokális szélsőértékek mindkét grafikonon azonos helyen vannak.

A két adatsor közötti korreláció könnyen számítható, és az eredmény kifejezetten tanulságos, ehhez érdemes különböző időtávokban és időszakokban megvizsgálni ezt az értéket. 1990-től (indulás) napjainkig a korreláció értéke -0,77; 2008-2018 között pedig ennél is jelentősebb: -0,81.

Kijelenthető tehát, hogy általánosan nézve a korreláció negatív. Pont ezért lehet fontos jelzés, amikor a korreláció pozitív tartományba lép. Erre 1990-től napjainkig összesen 30-szor volt példa. Az utóbbi öt alkalom (legutolsó idén augusztus 26-án volt) látható az alábbi ábrán.

Összevetve ezt a harminc alkalmat, azt vehetjük észre, hogy pozitív korreláció esetén, amikor az S&P 500 és a VIX árfolyama is emelkedik, a következő hónapok ármozgása csendes és emelkedő. A szórás lényegesen kisebb, mint az átlagos, a három hónapos hozamok pedig az esetek többségében pozitívak. Ezzel a jelenséggel részletesebben foglalkozik az alább írás:

How Stocks Behave After S&P 500, VIX Returns Are Positive (yahoo.com)

A fenti összefüggések gyakorlati szempontból alapvetően hosszabb távú befektetések esetén lehet inkább érdekes, de mindenképpen jól mutatja az S&P 500 és a VIX árfolyama közötti háttérben meghúzódó kapcsolatokat.

VIX használata a rövid(ebb) távú kereskedésben

Napon belüli árak esetében a VIX talán kevésbé rendelkezik a fentiekhez hasonlóan erős korrelációval, és jelzésekkel, amik megkönnyítik a kereskedést, de van egy további (elég közismert) módszer, amivel a jövőbeni árfolyam mozgásokat valamennyire előre jelezhetjük.

Eddig csak a VIX irányáról volt szó, de arról nem, hogy az értéke mit jelenthet, az alábbiakban ezt a hiányosságot pótoljuk.

Három tartományra osztható a VIX 100-as skálája:

  • 0-20: A volatilitás csekély mértékű, a piacon nincs pánik, az S&P 500 alapvetően lassú emelkedő tendenciát mutat
  • 20-30: „valami történni fog” fázisa, folytatódhat az S&P 500 emelkedése, de az óvatosabb kereskedők elkezdhetik a profitrealizációt
  • 30-100: a piacon pánik van, ugrásszerűen megnő a volatilitás, az S&P 500 nagy valószínűséggel zuhanni kezdhet

A fenti felosztás talán a legnépszerűbb, legáltalánosabb, de sokszor találkozni a 0-25-40-100-as skálázással is (főként kockázatvállalóbb spekulánsok körében).

Mindenképpen fontos azért megjegyezni, hogy bár a VIX rövidebb távú kereskedésre is alkalmas, a daytrade-hez nem nyújt megbízható, hatékony segítséget, ahhoz további indikátorok és eszközök használata is elengedhetetlen. A VIX inkább a hosszabb távú tendenciák felmérésében adhat egy jó és biztos támaszt.

VIX és a válságok

Félelemindexről lévén szó, egyből felmerül a kérdés, hogy képes-e ez a pénzügyi instrumentum előre jelezni a válságokat. Erre a gyors és sarkított válasz természetesen a nem, hiszen akkor valószínűleg nem lennének olyan jelentős összeomlások, mint 2008-ban, de mindenképpen érdemes megnézni, hogy a pénzügyi krachok idején (vagy a pénzügyi krachok előtt) hogyan mozog a VIX.

Az állatorvosi ló most a 2008-as válság lesz, ezen vizsgáljuk meg, hogy az index mozgásából valamennyire is predesztinálni lehetett-e, hogy mi fog történni.

A fenti képen látható, hogy hogyan alakult a 2008-as válság kitörése előtti két évben a VIX árfolyama. Látható, hogy július 30-ig 10,0-18,0-as sávban mozog a grafikon, amikor 2008. július 30-án kitör ebből az „oldalazásból”. Nézzük, hogy az S&P 500 indexen látunk-e valami különlegeset ezen a napon:

Speciális mozgást itt nem látunk, azonban mégis fontos jelzést ad nekünk a VIX. A grafikon mozgása alapján nem volt egyértelmű, hogy korrekciót látunk, vagy trendfordulót. Azzal azonban, hogy A VIX a pániktartományba ugrott, megerősödött a további zuhanás forgatókönyvének valószínűsége, és ez a forgatókönyv később igaznak is bizonyult. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ez a zuhanás csak hetekkel, hónapokkal később történik meg, tehát a VIX nagyon korai jelzést ad. Nézzük, hogy miként folytatódik az idővonal. 

A fenti képen azt a napot látjuk kijelölve, amikor egyértelművé vált a visszafordíthatatlan káosz: szeptember 17-ét. Ezen a napon indult meg a tömeges pénzkivétel a befektetési alapoktól, bankoktól, két nappal ezelőtt jelentett csődöt a Lehman Brothers. A VIX kilépett a 20,0-30,0-as sávból is, és 36,22-re emelkedett, ezzel egyértelműen jelzi a befektetői és piaci pánikot. A S&P 500 árfolyama eközben tovább csökkent:

A VIX 2007. júliusi szignáljához képest 317 ponttal lejjebb tartózkodik már a tőzsdeindex, de az igazi, néhány nap alatt történő zuhanás innen datálható. Úgy tűnhet, hogy a VIX bő egy évvel előre jelezte a válságot, ami sarkítva igaz is. Azonban érdemes azt is látni, hogy a VIX első szignálja után még új csúcsra kapaszkodott az S&P 500 árfolyama, így a volatilitás megugrásából nem lehetett automatikusan következtetni az egy évvel későbbi összeomlásra. Mégis van egy tendencia, ami sokkal egyértelműbben előrevetítette a közeledő krachot: 2007 júliusától kezdve többször tesztelte a 30,0-as szintet a VIX árfolyama, 2007 októberétől pedig egyértelműen csökkenő tendencia volt látható a piacon. Ez a párosítás erős vészjelzés lehetett, és a harmadik, negyedik ilyen együtt állás után (lokális maximum a VIX-en, lokális minimum az S&P 500 indexben) már biztosabbá válhatott az összeomlás szcenáriója.

A VIX képessége a válság előrejelzésére vitatható, de a fenti példából egyértelműen látszik, hogy komoly előnyt szerezhetünk a piacon, amennyiben figyeljük a jelzéseit, az új szinteket, különös tekintettel az új lokális maximumokra.

Források:

The CBOE Volatility Index – VIX (optionseducation.org)

VIX Index (cboe.com)

VIX Calculation Explained – Macroption

A Guide to S&P 500 VIX Index (dailyfx.com)

S&P 500 Index – 90 Year Historical Chart | MacroTrends

VIX Volatility Index – Historical Chart | MacroTrends

A fenti bejegyzés marketingközleménynek minősül, nem a befektetéssel kapcsolatos kutatás függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és nem érinti a befektetéssel kapcsolatos kutatás terjesztését megelőző kereskedésre vonatkozó tiltás.

A fenti cikk sem önállóan, sem egyes részleteiben nem tekinthető pénzügyi eszköz megvásárlására, jegyzésére, eladására, kölcsönzésére, vagy tartására vonatkozó befektetési tanácsadásnak, illetve szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő rábírásnak, ajánlanak, vagy ajánlati felhívásnak. A cikknek nem célja befektetési döntéshozatali szándék megalapozása, kialakítása, illetve a befektetési döntéshozatal.

A publikációban szereplő információk csak tájékoztató jellegűek, amelyektől a jövőben ténylegesen bekövetkező események lényeges mértékben eltérhetnek. A múltbeli teljesítményből nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetve teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. A cikkben szereplő adatok és információk felhasználása az Ön felelősségére történik, a Random Capital Zrt. azok felhasználásából keletkező esetleges károkért nem vállal felelősséget.

A Random Capital Zrt. fenntartja a jogot, hogy a weboldalon található tartalmakat bármikor módosítsa, átírja.

A Random Capital Zrt. nem garantálja a cikkben található információk pontosságát, hitelességét és teljességét, ugyanis a weboldalon található bejegyzések a weboldal készítésében közreműködő személyek személyes megítélésén alapulnak, továbbá a cikk alapjául szolgáló adatok, információk különböző forrásból származnak, s azok frissítése nem tartozik a Random Capital Zrt. feladatkörei közé. A cikkben szereplő pénzügyi eszközök nem feltétlenül felelnek meg egyes befektetők befektetési céljainak, pénzügyi lehetőségeinek, kockázattűrő képességének. A jelen publikációban foglalt tájékoztató információk nem helyettesítik a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, kibocsátó(k) által kiadott hivatalos tájékoztatókat, kezelési szabályzatokat, hirdetményeket, ill. a befektetési ügyleteket bemutató ismertetőket, ezért a megalapozott befektetési döntés meghozatalához kiemelten fontos ezek áttanulmányozása, értelmezése. Hangsúlyozandó, hogy mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette-e a piac működését és kockázatát, s az teljes mértékben megfelel saját befektetési céljainak és elvárásainak, kockázatvállaló képességének, ügyleti, ill. pénzügyi eszközökre vonatkozó ismereteinek.

A cikket készítő díjazása semmilyen formában, sem közvetlenül, sem közvetetten nem függ a cikkben szereplő előrejelzéstől, állásponttól.

A fenti publikáció szerzői jogi védelem alatt áll, annak közzététele, harmadik személyek részére történő továbbküldése, átdolgozása vagy bármely más formában történő felhasználása a Random Capital Zrt. előzetes engedélyéhez kötött. A dokumentumban a más szellemi termékekből (grafikonok, adatbázisok, cikkek) való idézés mellett a forrás minden esetben feltüntetésre kerül.

Tájékoztatjuk, hogy a Random Capital Blog weboldaláról esetlegesen más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért, helyességéért és adatai biztonságáért a Random Capital Zrt. nem vállal felelősséget.