Random Reggeli

Van-e élet a Földön az olajkoron túl? – Kiváló választ adott erre a MOL, és ez már most látszik

A megújulók térhódítása mellett nem mindig a legvonzóbb egy olajvállalat, azonban a Mol azonban inkább nyertese, mint elszenvedője lenne az energiapiac átalakulásának.

Az emberi használatban való felbukkanása óta egyértelműen a gazdagság, a hatalom szimbóluma volt az olaj, és ezzel együtt az olajvállalatok. Az autózás térhódításán, az egymást érő benzinkutakon, az olajóriások elképesztő növekedésén és persze a Dallas tévésorozaton felnőtt nemzedékek számára alighanem a fekete arany érthető módon és jogosan jelentett egyet a tőkével.

1.jpg

Olaj és pénz: a hatalom gyakori szimbólumai. Forrás: www.depositphotos.com

Az elmúlt néhány évben azonban egyre inkább az olaj környezetszennyező hatásáról, az olajárak gazdaságra gyakorolt negatív hatásáról esett egyre több szó. Ezzel párhuzamosan kezdődött el a megújuló energiaforrásokra való támaszkodás előtérbe kerülése, valamint a zöld politikát hirdető pártok is a 2010-es években indultak hódító útjukra Európában. Egészen odáig jutott a folyamat, hogy ma már többször kimondják: az olajvállalat nem trendi, abba fektetni kevésbé vonzó, mint venni egy Tesla részvényt. De nemcsak a kommunikációs irányvonal miatt érdemes lépnie az olajcégeknek; valóban egyre fenyegetőbb veszély rájuk nézve akár 1-2 évtizeden belül is a megújuló energiaforrások elterjedése.

Közép-Európa legnagyobb olajvállalata, a Magyarország GDP-jének 2%-át adó MOL Group felkészült erre a változásra, és nemhogy kárvallottja, de haszonélvezője kíván lenne a most zajló energetikai átalakulásnak. Cikkünkben a Mol jelenlegi helyzetét, átalakulási terveit, valamint lehetséges jövőképét mutatjuk be. 

MOL ma – négy lábon 

Az olajcéget valószínűleg senkinek sem kell bemutatni. Állami olajvállalatból nőtte ki magát regionális multivá az elmúlt három évtizedben, mára pedig a magyar gazdaság egyik fő zászlóshajójának tekinthető. A budapesti tőzsdén 1995 óta van jelen, a második legnagyobb piaci kapitalizációjú cég. Részvényesei között megtalálható többek között a Budapesti Corvinus Egyetemet működtető alapítvány, az OTP Bank Nyrt., bel- és külföldi intézményi, illetve magánbefektetők. 

2.jpg

Mol: a magyar gazdaság egyik fő motorja. Forrás: saját felvétel

Ami igazán lényeges viszont a jövőkép szempontjából, hogy milyen fő tevékenységeket végez a MOL ma. A MOL egy úgynevezett integrált olajvállalat; azaz egyszerre foglalkozik az olaj kutatásával és kitermelésével, valamint a feldolgozásával és kereskedelmével. Az olajmultinak négy fő üzletága van: az upstream (kutatás-termelés), a downstream (finomítás-kereskedelem), a fogyasztói szolgáltatások, valamint a gázüzletág. 

A kutatás-termelés a nevéből is adódóan a nyersolaj felkutatásával és kitermelésével foglalkozik. Érezhetjük, hogy emiatt az üzletág szempontjából kulcsfontosságú az olaj árfolyamának alakulása. Különösen így van ez az azeri olajmező nemrégiben történt megvásárlása óta, amikor is nőtt az üzletág súlya a cég egészében.

3.jpg

Olajmező – növelte kitermelését a Mol az azeri vásárlással. Forrás: www.depositphotos.com

A finomítás-kereskedelem a nyersolaj feldolgozásával, valamint értékesítésével foglalkozik. A downstream szegmens sokáig volt a MOL legtöbb eredményt szállító része. Az üzletág teljesítményét alapvetően befolyásolják a finomítói marzsok, amelyekről minden hónapban közlést ad ki a cég. A marzsok ellentétesen mozognak (legtöbbször) az olajárakkal, így lehet, hogy az upstream és a downstream jellemzően képes kiegyensúlyozni egymást, egyik külső tényezőtől sem függ kizárólagosan a MOL – ezért is nevezzük integrált olajvállalatnak. 

A fogyasztói szolgáltatások fedik le nagyjából azt, amit átlagemberként a MOL-ból közvetlenül megtapasztalhatunk. A benzinkutakon való üzemanyag-értékesítés, a Fresh Corner hálózat, élelmiszeripari és közlekedéshez kapcsolódó termékek értékesítése tartozik ide, valamint olyan a közösségi közlekedéssel összefüggő szolgáltatások, mint a Bubi közbringa-rendszer, vagy a MOL Limo.

A gázüzletág a négy közül a legkevésbé jelentős szegmens. Alapvetően a stabil, kiszámítható működés és eredménytermelő képesség a jellemző rá, jól kiegészíti a Mol tevékenységi körét. 

Az alábbi diagramon láthatjuk, hogy 2019 egészében, illetve 2020 egészében hogyan alakult a négy fő üzleti tevékenység nyeresége. A tavalyi év számain persze erőteljesen látszik a koronavírus járvány okozta gazdasági válság hatása, de épp ezért is érdemes megjegyezni az adatsort – különösen a fogyasztói szolgáltatásokra vonatkozó adatokat.

A járvány megmutatta a fogyasztói szolgáltatások erejét. Forrás: nyilvánosan elérhető beszámolók

Új stratégia – de miért?

A MOL az elmúlt évtizedekben egy egyértelműen prosperáló vállalat volt, a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) osztalékpapírnak is számítottak sokáig a részvényei. A 2000-es és 2010-es évek többségében magas olajárak és a finomítói marzsok kényelmes profitot biztosítottak az olajcég számára, ráadásul a vállalat folyamatosan terjeszkedett, akár a benzinkúthálózatot, akár az olajmezőket tekintjük. 

Mégis elhatározta magát a MOL egy új stratégia létrehozására, nem is annyira a jelen, sokkal inkább a jövőbeli helyzet miatt. A fosszilis energiahordozók ma még alig érzékelhető mennyiségű, de a jövőben valószínűleg folyamatos kiszorulása, az olaj árfolyamától és a finomítói marzsoktól való túlzott függés mind az új irány megalkotása mellett szólhattak. 

MOL Group 2030 – Enter Tomorrow 

A Mol az új stratégiáját első körben 2016 őszén hozta részletesebben nyilvánosságra és fogadta el. A „MOL Group 2030 – Enter Tomorrow” nevet viselő 2030-ra szóló stratégia 8 alappillérre épül, érdemes ezeket röviden, a teljesség igénye nélkül összefoglalni. 

A MOL Közép-Kelet-Európában erősíteni szeretné piacvezető szerepét, melynek keretében az üzemanyag-piaci részesedést 25-30%-ra növelnék a 2016-os 20% körüli szintről. A downstream üzletágban jelentős hatékonyságnövelést tűzött ki célul a vállalat, valamint, hogy a nem motorüzemanyag típusú termékek arányát a 30% alatti szintről 50% fölé emeljék 2030-ra. A petrolkémiában és vegyiparban jelentős befektetések vannak tervben, minden öt éves periódusban 1,5 milliárd dollárt fordít majd a MOL közép-kelet-európai petrolkémiai és vegyipari növekedési projektekre. A kiskereskedelemben a hagyományosan üzemanyag tartalmú termékek döntő szerepét a fogyasztási cikkek és szolgáltatások erősítésével csökkentené. Így a fogyasztói szolgáltatások terv szerint 2030-ra a csoportszintű EBITDA (kamatok, adózás és amortizáció előtti eredmény) egyharmadát adhatják majd. 

A kutatás-termelést célirányos, méretgazdaságos és értéknövelő üzletággá tervezik fejleszteni, az alacsony termelési költség megtartása mellett. Cél még ehhez kapcsolódóan az alacsonyabb (50 dollár/ Brent hordó alatti) olajárak mellett is gazdaságos, értékteremtő működés az upstream szegmensben. A MOL alappillére az is, hogy az innováció és az új üzleti irányok nagyobb hangsúlyt kapjanak, és ezek 2030-ra az EBITDA 10%-át tegyék ki. A vállalat célja a hatékony és ösztönző vállalati kultúra kialakítása is, mely nélkül elengedhetetlen ilyen horderejű változásokat végrehajtani. Végül az utolsó alappillér a versenyképes részvényesi hozam biztosítása, ezt a Mol növekvő osztalékkal, valamint nagyobb likviditással és magasabb közkézhányaddal kívánja elérni. 

Ha a fenti 8 alappillért olvassuk, akkor megfogalmazhatunk néhány egyszerű állítást a Mol átalakulásával kapcsolatban. A Mol csökkenteni akarja az olajtól való függőségét, és nyitna az új technológiák, a megújuló energiaforrásokon alapuló közlekedés felé. Nem adja fel ugyanakkor a Mol a hagyományos üzletágakat sem, sőt, tovább terjeszkedne a régióban.

Másrészt viszont nemcsak átalakítani, hanem újat teremteni is célja a MOL-nak. A fogyasztói szolgáltatások szegmensének folyamatos fejlesztése, új termékekkel és új szolgáltatásokkal való bővítése ebbe az irányba mutat. Nemcsak az energiaiparban akar tehát a vállalat alkalmazkodni a megváltozó körülményekhez, hanem az energiaiparon túlmutató erős jövedelemtermelés is az elvárások között szerepel. 

Shape Tomorrow 

A MOL idén a fent ismertetett stratégiát kiegészítette 2050-ig szóló fenntarthatósági célokkal, valamint 2030 utáni tervekkel is. Nem kisebb célt tűzött ki, minthogy 2050-re minden tevékenysége karbonsemlegessé váljon. Ehhez persze ezt szolgáló beruházások is kellenek, de Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatójának idei interjúja szerint ebből nem lesz hiány. „2030-ig minden második forintot fenntartható projektekre költünk, 2050-ig pedig kizárólag ilyeneket finanszírozunk. Ez a kemény vállalás teljesen összhangban van az EU Taxonómiájával, a fenntartható gazdasági tevékenységek alapelveivel.” – fogalmazott a vállalatvezető. 

A MOL számára tehát kiemelten fontos a fenntarthatóság, aminek több célja is lehet. Egyrészt nyilvánvalóan növeli a vállalat presztízsét és elismertségét, hogy energetikai cégként a karbonsemlegesség elérésére törekszik, illetve a beruházások terén is a fenntarthatósági szempontok érvényesülnek. Emellett azonban komoly üzleti, értékteremtő jelentősége is lehet az elhatározásoknak. 2050 még igen messze van, de a jelenlegi trendek alapján a fosszilis energiaforrások felhasználása akkorra töredéke lesz a ma megszokott mértéknek. Ilyen esetben a stratégiát nem váltó olajcégek igen nehéz helyzetbe kerülnének – a MOL elébe megy ezeknek a változásoknak, és a részvényeseknek való minél magasabb szintű értékteremtést próbál kovácsolni a kihívásból. 

Szép szavak, de mire jó ez?

Nagy segítségünkre van a MOL stratégiájának értékelésében a koronavírus járvány. A pandémia során egy rövid időre még negatív olajárak is tapasztalhatók voltak a tengerentúlon, a finomítói marzsok pedig összeomlottak. Így a fenti, üzletágakat bemutató rész után nem meglepő módon az upstream és a downstream elveszítette jövedelmezőségét. Viszont a körülményekhez képest mégsem sikerült tragikusan a 2020-as év az olajmulti számára, méghozzá pontosan az új irányokba való terjeszkedés miatt.

A fogyasztói szolgáltatások ugyanis (a lezárások ellenére!) olyan jó teljesítményt tudtak felmutatni, hogy csupán a szegmens adatai alapján nem vettük volna észre, hogy összeomlott a világgazdaság. A koronavírus megmutatta, hogy az olajszektor is padlóra küldhető hetek leforgása alatt – ekkor pedig nem árt, ha lehet nyúlni valamihez, és a MOL az új stratégiájának köszönheti, hogy ilyen jól vészelte át a válságot. 

4.jpg

Mol kút – sok lehetőség lehet még a benzinkutakban. Forrás: www.depositphotos.com

Persze nem elég a kiváló stratégia, meg is kell azt valósítani. 2021-ben még meglehetősen korai lenne a 2030-ra, de pláne a 2050-re szóló célok számonkérése, de az irányt mindenesetre láthatjuk. A MOL sorra jelenti be a kúthálózatának bővítését a régió országaiban, a kiskereskedelmet erősíti a Marché üzletlánc megvásárlása, vagy a Fresh Cornerek számának folyamatos növelése is, emellett a MOL Bubi és a MOL Limo révén a nagyvárosi közlekedés fenntartható fejlődésében is részt vállal. A célok elérése nem tűnik könnyűnek, de a vállalat vezetése elkötelezett azok teljesítése iránt. Hernádi Zsolt szavait idézve: „Az egyetemen azt tanultuk a stratégia készítéséről: tudom, hol vagyok, meghatározom, milyen eszközök állnak a rendelkezésemre. Eldöntöm, hova szeretnék eljutni, és meghúzom az egyenes vonalat, amelyen végig fogok menni. Ebben a pillanatban 2030-ig látjuk magunkat. A legfontosabb, hogy nem azt nézzük, mit tudunk megcsinálni, hanem azt, hogy mit kell megcsinálnunk. 2050-ben karbonsemlegesnek kell lennünk. Pont. Ez a cél, ezt el kell érni.”

Van tehát élet az olajkoron túl, ahogy Hernádi Zsolt 2019. novemberi, Budapesti Corvinus Egyetemen tartott hasonló című előadásban elemezte.

Források:

https://mol.hu/hu/molrol/mediaszoba/5928-a-mol-igazgatosaga-elfogadta-a-vallalatcsoport-uj-hosszu-tavu-strategiajat/

https://molgroup.info/hu/strategia-2030

https://index.hu/gazdasag/2021/02/25/hernadi-zsolt-mol-interju/

https://www.bet.hu/oldalak/ceg_adatlap/$security/MOL

https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/eves_jelentesek/2019/mol_group_annual_report_2019_hun.pdf

https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/eves_jelentesek/2020/mol_group_annual_report_2020_hun.pdf

A fenti bejegyzés marketingközleménynek minősül, nem a befektetéssel kapcsolatos kutatás függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és nem érinti a befektetéssel kapcsolatos kutatás terjesztését megelőző kereskedésre vonatkozó tiltás.

A fenti cikk sem önállóan, sem egyes részleteiben nem tekinthető pénzügyi eszköz megvásárlására, jegyzésére, eladására, kölcsönzésére, vagy tartására vonatkozó befektetési tanácsadásnak, illetve szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő rábírásnak, ajánlanak, vagy ajánlati felhívásnak. A cikknek nem célja befektetési döntéshozatali szándék megalapozása, kialakítása, illetve a befektetési döntéshozatal.

A publikációban szereplő információk csak tájékoztató jellegűek, amelyektől a jövőben ténylegesen bekövetkező események lényeges mértékben eltérhetnek. A múltbeli teljesítményből nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetve teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. A cikkben szereplő adatok és információk felhasználása az Ön felelősségére történik, a Random Capital Zrt. azok felhasználásából keletkező esetleges károkért nem vállal felelősséget.

A Random Capital Zrt. fenntartja a jogot, hogy a weboldalon található tartalmakat bármikor módosítsa, átírja.

A Random Capital Zrt. nem garantálja a cikkben található információk pontosságát, hitelességét és teljességét, ugyanis a weboldalon található bejegyzések a weboldal készítésében közreműködő személyek személyes megítélésén alapulnak, továbbá a cikk alapjául szolgáló adatok, információk különböző forrásból származnak, s azok frissítése nem tartozik a Random Capital Zrt. feladatkörei közé. A cikkben szereplő pénzügyi eszközök nem feltétlenül felelnek meg egyes befektetők befektetési céljainak, pénzügyi lehetőségeinek, kockázattűrő képességének. A jelen publikációban foglalt tájékoztató információk nem helyettesítik a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, kibocsátó(k) által kiadott hivatalos tájékoztatókat, kezelési szabályzatokat, hirdetményeket, ill. a befektetési ügyleteket bemutató ismertetőket, ezért a megalapozott befektetési döntés meghozatalához kiemelten fontos ezek áttanulmányozása, értelmezése. Hangsúlyozandó, hogy mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette-e a piac működését és kockázatát, s az teljes mértékben megfelel saját befektetési céljainak és elvárásainak, kockázatvállaló képességének, ügyleti, ill. pénzügyi eszközökre vonatkozó ismereteinek.

A cikket készítő díjazása semmilyen formában, sem közvetlenül, sem közvetetten nem függ a cikkben szereplő előrejelzéstől, állásponttól.

A fenti publikáció szerzői jogi védelem alatt áll, annak közzététele, harmadik személyek részére történő továbbküldése, átdolgozása vagy bármely más formában történő felhasználása a Random Capital Zrt. előzetes engedélyéhez kötött. A dokumentumban a más szellemi termékekből (grafikonok, adatbázisok, cikkek) való idézés mellett a forrás minden esetben feltüntetésre kerül.

Tájékoztatjuk, hogy a Random Capital Blog weboldaláról esetlegesen más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért, helyességéért és adatai biztonságáért a Random Capital Zrt. nem vállal felelősséget.